Takket nei til å fortsette som cupgeneral: - Vanskelig å kombinere med andre verv