Her møtes ungdommer for å mekke: – Orkland trengte alternative fritidstilbud