Fører familietradisjonen videre: - Jeg var ikke blant dem som sa aldri mer underveis