Lider under snømangel: Åpner ikke før snøen kommer

foto