Hedret på Idrettens hederskveld: Flink til å få med seg sambygdingene på dugnad