Seks stemte imot da penger til idretten ble fordelt

foto