Astrid Smeplass blir ambassadør for UEFAs nye kampanje, «Together #WePlayStrong». Den har som mål å styrke kvinnefotball, med fokus på unge jenters deltagelse. Ifølge en undersøkelse publisert på UEFAs hjemmeside, bidrar aktiv fotballspilling til å styrke selvtillit og evne til å danne og bevare vennskapsforhold.

– Veldig stolt. Jeg er veldig spent på å jobbe med dette, sier Smeplass til VG om sin nye ambassadørrolle.

Ifølge en pressemelding UEFA sender ut i dag er det et problem med jenters frafall fra sportsdeltagelse i 12-15-årsalderen, ofte på grunn av dårlig selvbilde og sosialt press.

Smeplass ønsker å kjempe mot dette.

– Ingen jenter skal føle seg begrenset eller ukomfortable ved å spille fotball eller noen annen sport. Forhåpentlig vil kampanjen få flere jenter til å spille fotball, sier hun.

Smeplass har selv en aktiv fotballkarriere bak seg. Rennbyggen spilte aldersbestemt fotball for Rennebu før hun gikk til Orkla når hun begynte på fotballinja ved Orkdal videregående skole.