Skal stemme over sammenslåing i november - seks idrettslag kan bli til ett