Har over dobbelt så mange medlemmer som bygda har innbyggere