Stilte mannsterke i et av landets største renn i Kollen