Avisa ST kunne nylig fortelle om en annerledes behandling av saken om valg av drikkevannskilde i Heim, i onsdagens formannskapsmøte.

Maken til slett politisk håndverk er det ikke ofte en ser, og ikke av en så kompetent forsamling som formannskap med ordføreren i spissen skal være.

Som kjent ble saken sendt på offentlig høring, og det kom inn ca. 30 innspill. Så klarer ordføreren det kunststykket det er å foreslå saken oversendt kommunestyret med to forslag til vedtak, uten realitetsbehandling i formannskapet.

Dette ble vedtatt i formannskapet. Det er nesten ikke til tro. Hvorfor ble saken sendt på offentlig høring ? Hva med høringsinnspill som foreligger? Når skal de behandles, og av hvem? Det kan jo hende at kommunens innbyggere har interesse av hvordan høringsinnspill blir behandlet, og hvilken anbefaling formannskapet gir til kommunestyret. Uten realitetsbehandling i formannskapet, foreligger ingen svar på de spørsmål jeg har stilt, og det er heller ingen innstilling til kommunestyret.

Jeg registrerer også at et formannskapsmedlem presterer å lure på hvorfor saken i det hele tatt kommer til formannskapet ? Ja, hvorfor har vi et formannskap, dersom det ikke skal realitetsbehandle en av de viktigste sakene for kommunen på lang, lang tid? Dette er slett håndverk og en tydelig mangel på kunnskap, og det er noe den nye kommunedirektøren bør ta tak i.

Jeg registrerer at Einar Vaagland er den eneste som er kritisk til saksbehandlingen, noe som forundrer meg. Her burde flere ha reagert. Det er når en ser slikt organisasjonsarbeid, at en kan mistenke at det er flere grunner til at kommunen havnet på en ubehagelig liste tidligere i år.