Denne uka ble skattelistene offentliggjort, med mulighet for å lete seg fram til både høye inntekter og store formuer både i vårt distrikt og i landet for øvrig. Det mest slående med listene som også har blitt presentert av ST, er ikke nødvendigvis hvor mye de på inntektstoppen tjener, eller hvor store formuer som fins rundt om i distriktet. Mest legger vi merke til de store kjønnsforskjellene både inntekts- og formuelistende avdekker. For her er det langt mellom de kvinnelige innslagene.

På lista over de 100 som tjener mest i distriktet vårt, finner vi 15 kvinner. Blant dem som sitter med de 100 største formuene, er det 20 kvinner. Blant de 15 rikeste i Trøndelag fins det ingen kvinner, og i fylket som helhet er det 26 kvinner blant de 100 øverste på formuetoppen.

Tallene kan tyde på at vi fortsatt er et godt stykke unna økonomisk likestilling mellom kjønnene, både lokalt og i landet som helhet.

Undersøkelser viser blant annet at menn er langt bedre stilt enn kvinner når det kommer til formue og kapitalinntekter. Ifølge DnB går rundt 80 prosent av alt aksjeutbyttet i Norge til menn. Halrynjo, forsker ved Core - Senter for likestillingsforskning, peker på at under en tredel av alle som eier aksjer i Norge er kvinner, og de eier bare 23 prosent av aksjekapitalen. Alt i alt har menn i Norge 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner, fordi de tjener mer, eier mer og fordi de investerer mer i aksjer og pensjonssparing. Det er nesten like mye som et norsk statsbudsjett.

Likelønn har vært et viktig tema i likestillingsdebatten i flere tiår. Men framskrittene virker å skje langsomt. Unio, Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, vakte tidligere i vinter oppsikt med si markering av likelønnsdagen. Budskapet var at kvinner jobber gratis fra 15. november og ut året. Nettopp på grunn av lønnsforskjellene. Kvinner tjener fortsatt 87,5 prosent av hva menn tjener. Altså for hver hunderlapp en gjennomsnittsmann har i timelønn, får gjennomsnittskvinnen 87,50. Lønnsgapet øker med utdanning, da er forskjellen ifølge Unio 20 prosent. Samtidig jobber kvinner gjerne mer deltid, og blir tapere når pensjonen med tida skal beregnes.

Vi liker å se på oss selv som et land med full likestilling. Men tallene forteller altså en annen historie. Det er fortsatt en jobb å gjøre, både med å minske lønnsforskjellene, og med å oppnå ei bedre kjønnsfordeling også blant de som ligger høyt på inntekts- og formuelistene.