Gjenåpninga av samfunnet har ikke gått helt som planlagt og håpet. Både i Norge og Europa ser man nå en voldsom smitteoppblomstring. Og til tross for at en stor andel av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert, ser man allikevel et betydelig press på helsetjenestene, med økende antall sykehusinnleggelser. Og ikke minst - folk dør.

Pandemien er med andre ord ikke over. De fleste som nå smittes er barn og unge, og flere kommuner har innført, eller vurderer å innføre, skjerpede smittvernetiltak. Selv om dødstallene er relativt lave på grunn av høy vaksinasjonsgrad, er situasjonen meget alvorlig. Torsdag var 184 koronapasienter innlagt på norske sykehus, og man frykter at kapasiteten blir sprengt. Situasjonen forverres ved stadig smitteøkning blant sykehusansatte, og fredag kunne Adressa melde om at flere legesentre i Trondheim er slått ut av sykdom. Følgekonsekvensen av dette blir at folk verken med covid 19 eller andre sykdommer får tilstrekkelig hjelp.

Det er med andre ord behov for å treffe tiltak for å få smitten ned. Det mange nå frykter, er delvis nedstenging av samfunnet, noe som vil ramme barn og unge spesielt hardt. Men i tillegg til munnbindpåbud og andre enkle smitteverntiltak, kan hver og en av oss, samt ikke minst lag, organisasjoner og arrangører gjøre en betydelig innsats for å trygge folk mot smitte. Nylig ble niende trinn ved Skaun ungdomsskole rammet av et utbrudd i forbindelse med et leirskoleopphold. I samarbeid med kommuneoverlegen reagerte skoleledelsen resolutt, og innførte et selvtestregime blant alle elevene på trinnet. Elevene fikk utdelt selvtestutstyr, og måtte teste seg selv annenhver dag før de dro på skolen. På denne måten ble eventuelt nye smittede raskt identifisert og holdt unna resten av elevene. På denne måten klarte skolen i løpet av ei uke å få stoppet utbruddet, uten behov for karantene eller andre inngripende tiltak.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Dette kan og bør også andre aktører som samler mange mennesker gjøre. Arrangører, idrettslag og andre som har aktiviteter som samler mange mennesker på én plass, kan vurdere å innføre selvtestregimer som sikrer at smittebomber identifiseres og plukkes ut. Dette kan man også vurdere å innføre både i skolen og i barnehagen for en periode, for på denne måten få ned smittetallene uten å måtte ty til nedstenging og avlyste aktiviteter og arrangementer. Skaun ungdomsskole er nemlig et godt bevis på at dette kan fungere godt.