Den 23. mars 1962 underskrev Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark Helsingforsavtalen – en slags grunnlov for Norden. Men allerede 10 år før Helsingforsavtalen ble underskrevet, tok man de første steg på veien til det vi i dag kjenner som Nordisk råd – det offisielle parlamentariske nordiske samarbeidsorgan.

Historien om Nordisk råd begynner der andre verdenskrig slutter. Gjenoppbyggingen etter krigen kom raskt i gang. Samtidig som FN oppstod i 1945 oppstod ideen om å gi Norden som region en sterkere og tydeligere stemme. På initiativ fra den danske sosialdemokraten Hans Hedtoft ble Nordisk råd opprettet i 1952 som et permanent organ, hvor nordiske parlamentarikere regelmessig kunne møtes og drøfte fellesnordiske saker.

Det er nå gått 70 år siden opprettelsen av Nordisk råd. Det er liten avstand mellom landene våre, og fellesskapet er stort. Etter en historie fylt med krig, er Norden i dag en foregangsregion for fred, stabilitet og demokrati. Båret på skuldrene av sosialdemokratiske samfunnsmodeller har det nordiske samarbeidet i syv årtier vist sin styrke og skapt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden både kulturelt, økonomisk og sosialt.

Norden er også kjent langt utenfor egne grenser. Den nordiske velferdsmodellen får betydelig global oppmerksomhet og Nordens pandemihåndtering betraktes med stor beundring. The Economist har slått fast, at de nordiske landene har klart seg best gjennom koronapandemien.

I dag står Europa – ja hele verden – overfor en ny sikkerhetsutfordring. Putins brutale angrep på Ukraina varsler om en ny tid i Europa. Krigen er ikke bare et angrep på Ukraina, men også et angrep på demokrati, fred og frihet, og angår derfor oss alle.

Overalt i verden må man nå velge side. Ønsker man at støtte kampen for demokrati, fred og frihet, eller vil man støtte autoritære krefter.

Fra sosialdemokratene i Nordisk råd er svaret klart. Når verden brenner, skal vi i Norden bruke vår globale posisjon til å støtte en mer demokratisk og fredelig utvikling i verden. Med respekt for hverandre, skal vi fordype og styrke det nordiske forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid.

Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på det under en pressekonferanse den 9. februar 2022:  «Noen er medlemmer av NATO, noen er medlemmer av EU, alle er i Norden».

Som region er vi noe særskilt. Et nordisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid vil kunne ha en annen karakter, end NATOs eller EUs. Det beste forsvar vil alltid være å gjøre din fiende til din venn. I Norden har vi en internasjonal posisjon og nødvendig ekspertise til å støtte andre land i deres demokratiseringsprosesser.

Når Putins diktatoriske regime faller, får det russiske folk en ny sjanse til å bli en del av verdens demokratiske fellesskap. Når den tid kommer, skal det russiske folk vite at vi i Norden står klar til at hjelpe våre naboer.

I Nordisk råd lever vi ikke et stille liv. Gjennom aktive og engasjerte medlemmer blir den nordiske kontakten forsterket, og fellesskapet større. Norden er beviset på at vi kan gjøre gamle fiender til gode venner, og skape en lysere og bedre fremtid. Sammen.

På vegne av Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd

Annette Lind, medlem i det danske Folketinget

Gunilla Carlsson, medlem i den svenske Riksdagen

Erkki Tuomioja, medlem i den finske Riksdagen

Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant

Oddný G. Harðardóttir, medlem i det islandske Altinget