For skisport er det en god plassering. Ski krever snø, golf krever grønt gras. Lang sesong er viktig for golferne, og for anleggets lønnsomhet. – Derfor bør en golfbane plasseres i så lav høyde over havet som mulig, sier Terje Aasen, daglig leder for Byneset Golfsenter.

I Knyken må mange mål myr ofres på golfens alter. Men landbruket får ikke lenger ta i bruk myr til dyrking av mat. Hvor er logikken?

Banen på Byneset har 27 hull, i Knyken planlegges 9 hull. En fullverdig golfbane har 18 hull. Hvor lang tid går det før mer Knyken-myr må ofres på golfens alter?

Slik jeg oppfatter det har Orkdalsregionen et Trondheimskompleks. Det de har i Trondheim må Orkdal også ha for å være et fullverdig regionsenter. Det er fristende å nevne at kommunen har fått påpakning fra Statsforvalteren for at behovet for et lokalt badeland ikke var godt nok utredet.

Er det behov for en ny golfbane når en av Norges beste golfbaner ligger bare en halvtime unna? Nei. Nå må Orkland kommune slutte å tenke prestisje. Tenk heller på klodens fremtid, og tenk på de kommende generasjoner. Det er ikke bærekraftig for vår klode, og i hvert fall ikke for Norge, at det bygges golfbaner med 30 minutters mellomrom.

Arne Asphjell