Etter vel 60 år som politisk aktiv og samfunnsengasjert tror jeg faktisk at jeg for første gang møtte «Bygdedyret» i Meldal. Mitt politiske liv startet under debatten i Stortinget om Kings Bay – ulykken der Finn Gustavsen fra den gang Sosialistisk Folkeparti kastet regjeringen Gerhardsen gjennom sitt mistillitsforslag.

Jeg fulgte hele den debatten gjennom TV-sendingene. 15 år gammel, jeg ble like lei meg som mannen fra Storås som kastet sin TV ut gjennom altandøren, jeg gråt av sinne. Jeg bestemte meg for at jeg så snart som mulig skulle melde meg inn i Løkken arbeiderungdomslag.

Partipolitisk engasjert og samfunnsengasjert har jeg brukt mye tid på å formidle mine meninger gjennom å benytte min rett til å skrive avisinnlegg, til glede for noen og til ulike grader av irritasjon for andre. Dette liker jeg.

I den senere tid har det blåst en vind i Meldal som har tema om valg av tomt for ny brannstasjon. Jeg kan kanskje innrømme at jeg er mer enn «hvermannsen» opptatt av stedsutviklingen og fremtiden for Meldal sentrum. Dette har medført at jeg hele veien har pekt på «Meieritomta» som den beste tomta for dette tiltaket, uten å tenke på hvem som er eier eller hvilke interesser som ligger bak denne tomta.

Under høstens valgkamp har jeg benyttet anledningen til å diskutere dette med lokalpolitikere som har stått på stand og reklamert for sin fenomenale politikk. Jeg har møtt dem som tok dette med smil og dem som tok det med sinne, slik er politikken. Dette har jeg erfaring med etter alle år som politisk aktiv.

For tiden er jeg i en «tenkeboks», fordi jeg 75 år gammel og pensjonist har fått tilbud om både hus og arbeid i Trondheim. Trondheim kjenner jeg godt, etter å ha bodd og arbeidet der gjennom 33 år, sittet i Trondheim bystyre og formannskap gjennom flere perioder, var leder for Trondheim faglige samorganisasjon i to perioder, leder for Charlottenlund Håndballklubb i en periode da håndballklubben spilte i toppdivisjonen. Med andre ord, jeg kjenner mye folk i Trondheim. Jeg har orientert om at jeg er i en «tenkeboks» både til medlemmene i Meldal pensjonistforening og i Bergmannsforum på Løkken Verk, der jeg er leder begge steder.

Så tilbake til tiden før kommunevalget, tidlig fikk jeg slengt etter meg fra en kommunestyremedlem: «Du fungerer som løpegutt for kapitalkreftene». Dette tenkte jeg ikke nærmere over, tok det som en flopp.

Men senere under valgkampen tok det overhånd. På en annen stand fikk jeg følgende beskjed: «Du må være forsiktig, for jeg vet at du har økonomiske interesser i «Meieritomta». Det var umulig å få nærmere forklaring på dette budskapet. Tankene begynte å arbeide, jeg har noe kapital satt i fond gjennom Orkla Sparebank. Kan det være slik at noen av fondene har eierinteresser i «Meieritomta»? Min kapital i fond administreres og forvaltes av Orkla Sparebank, min viten om dette er kun rapporten jeg mottar i forbindelse med ligningsoppgjøret hvert år.

Nok om det, skulle slike uttalelser påvirke min beslutning om å flytte til Trondheim? Etter å ha drøftet dette med en god kamerat med juridisk bakgrunn og kompetanse, er jeg kommet til at dette påvirker ikke beslutningen. Vurderingen nå er om jeg skal navngi de som kan servere slike rykter, det har jeg en rådgiver til å vurdere.

Vi er begge kommet frem til at slik arbeider «bygdedyret», ryktespredning og løgner.

For vel 15 år tilbake i tid deltok jeg i en stor delegasjon fra Meldal som besøkte gledesbygda «Lucky Næroset»; ett lite bygdesamfunn mellom Lillehammer og Gjøvik. Ett lokalsamfunn bygd på «Livsgnister» med verdigrunnlag i «Humor, Galskap, Mot og Fantasi».

Jeg kan tillate meg å anbefale det nye, tiltredende kommunestyret i Orkland kommune å ta en tur dit, og gjerne delta i tilbudet om «Stubbstussing» og la dere lære av foredraget «Omdømmebygging i Stedsutvikling».

Etter dette foredraget var det flere av de yngste deltakerne i Meldal-delegasjonen som snakket mye om «bygdedyret», og det resulterte i at det i rundkjøringen i Meldal sentrum ble satt opp en «gapstokk», til manges store irritasjon og andres store glede. Den stod i rundkjøringen gjennom flere år!