Staten betaler kraftkrevende industri en klimakvotestøtte på 6,4 milliarder kroner, noe som er 1,7 milliarder mer enn i fjor. Ordningen skal kompensere industrien for økte strømpriser som følge av at prisene på klimakvoter stadig øker. For å dempe disse utgiftene for staten, foreslår regjeringa i neste års statsbudsjett å øke det såkalte kvoteprisgulvet fra 200 til 375 kroner. Dette er industriens "egenandel" i dette regnskapet.

Konsekvensen av å øke kvoteprisgulvet med 175 kroner, vil være betydelig økte kostnader til kraftkrevende industri i Norge. For Elkem Thamshavn sin del vil det bety en kostnadsøkning på 80 millioner kroner. Den samme økninga, cirka 80 millioner kroner, vil også ramme Wacker Holla. For sistnevnte vil innføringa av dette kvoteprisgulvet innebære en kostnadsøkning på 150 millioner kroner over en periode på to år.

I august i fjor presenterte Wacker Holla planer om å øke produksjonen fra 75 000 tonn silisium per år, til rundt 150 000 tonn per år. Dette vil bety ei investering på flere milliarder kroner. Den planlagte investeringa omfatter også planer om å gjøre Holla karbonnøytral innen 2030. Men på grunn av den varslede økningen av kvoteprisgulvet, uttaler Wacker Holla nå at de nå må revurdere investeringsplanene. Hvis resultatet blir at selskapet reduserer eller i ytterste fall kutter planene, så vil det være et kraftig paradoks. Det vil i så fall bety at det som er ment som ei miljøavgift, i realiteten vil fungere som en bremsekloss på industriens mulighet til å bli mer miljøvennlig. I tillegg vil det kunne bety at kraftkrevende industri i større grad vil vurdere utflagging.

Arbeiderpartiordførerne Marit Liabø Sandvik og Hanne Nyhus i henholdsvis Heim og Orkland har slått alarm. De har satt partikollega og stortingsrepresentant fra Orkland, Jorodd Asphjell, i sving. Og Asphjell har svingt seg rundt, og varsler at han sammen med de lokale ordførerne vil gjøre hva han kan for å få stoppet denne utgiftsøkninga til industrien. Til ST sier Asphjell at han er helt uenig i forslaget om å øke kvoteprisgulvet. Han viser til at når regjeringa innser at å sette et kvotetak vil ramme helt motsatt av hva det er ment å gjøre, så har han et godt håp om at regjeringa vil snu.

Smeltverkene i distriktet er hjørnesteinsbedrifter av uvurderlig verdi. Derfor er det bare å krysse fingrene for at Jorodd og co. vil lykkes med å overbevise sine partikolleger om at dette er helt feil vei å gå.