Viser til ST-mening lørdag 19.11.

Nei, Orkanger ville ikke ha klart seg bedre alene enn som del av Orkland. Et godt tjenestetilbud for fellesskapets beste må skapes, og ikke heve noen geografisk forrang. Det gjelder å agere ut fra helhet og fellesskap skal gode resultater oppnås. Selvfølgelig skal Orkanger ha et godt og forsvarlig tjenestetilbud i alle ledd, og slik er det. Vi vil minne de som måtte være navlebeskuende om følgende:

1. Norsk kylling er avhengig av produsenter i distriktene.

2. Isfjord er avhengig av oppdrettere langs kysten.

3. Elkem og Washington Mills er avhengig av kraft og skogsvirke som skapes fra distriktene.

4. Orkel er avhengig av et sterkt jordbruk i distriktene.

5. En ekstern bidragsyter, Trønderenergi, her var de største innskuddene gjennom Byfjorden Kraftlag, Agdenes, og Meldal kraftforsyning.

Samfunnsutviklingen for Orkland må være helhetlig. Nå er det særdeles viktig at administrative ledere og politikere bidrar til at målene for nykommunen kan nåes gjennom budsjettprosessen.

Innbyggere