Da saken ble tatt opp til behandling fremmet Sps Ola Bjørkøy forslag om konsekvensutredning, og begrunnet dette. Flertallsgruppa ved Aps Karin Røttereng gikk på talerstolen og avviste dette kontant, da hun fra sitt eget ferdigskrevne manus leste opp hvem som bestemmer.

Her kunne vel møtet egentlig vært avsluttet, for hva er vitsen når man ikke en gang er villig til  å høre på andres innspill og meninger. Det kom allikevel mange gode innlegg fra opposisjonen, først fra før nevnte Ola Bjørkhaug, så fra Peter Verme, som ifølge ordføreren satte for klare ord på saker og ting. Nei, man skal være forsiktig med kritikk, Verme. Videre hadde Erling Sterten, Turid Mjønesaune og ikke minst Torstein Larsen gode innlegg. Sistnevnte hadde et langt og engasjert innlegg som ga et lite håp om at flere ville ta til fornuften.

Troen på dette forsvant da Venstres Hanne Mehli gikk på talerstolen. og forklarte at Venstre hadde søkt både høyt og lavt, men landet på at å bygge en slik fabrikk, med alle de usikre momentene rundt, og de farer og ulemper dette vil medføre, er best. Midt blant befolkningen i  en trang dal.

Asle Bjørgen hadde et innlegg i ST, der han satte spørsmålstegn ved hvem som bestemmer i Orkland kommune. Da Aps Olga Ucinska inntok talerstolen, fikk vi kanskje svaret. Hun sa at dersom en ikke følger kommunedirektørens innstillinger og anbefalinger, så uttrykker en mistillit til kommunedirektøren. Det er illojalt og meget alvorlig.

Både Ola Bjørkøy og Torstein Larsen reagerte kraftig på dette i replikkrunden, som naturlig er. Ingen fra posisjonen hadde noen kommentar til denne noe  spesielle uttalelsen i replikkrunden, heller ikke ordføreren. Dersom dette er posisjonens offisielle holdning, da kan det vel hende at Bjørgen har noe rett i sine bekymringer.

Videre sier Ucinska i sitt innlegg at en kan ikke gardere seg mot ulykker og uhell. Ucinska fortalte så om en trist og tragisk hendelse der hennes bror og familie mistet huset sitt etter en gasseksplosjon. Dette viser vel i all tydelighet hvor farlig gass kan være, i tillegg  til alle andre ulemper ved et slikt anlegg. Da er det veldig viktig å redusere, helst eliminere, alle farer og risikoer ved all form for virksomhet. Dersom posisjonen, og  ikke minst Olga Ucinska, som har følt dette på kroppen, mener at risikoer og farer ved en biogassfabrikk reduseres best ved å legge den midt blant befolkningen, ja, da kan man saktens lure.

Det hevdes videre fra flere hold at innspill om plassering av et slikt anlegg skulle kommet mye tidligere i prosessen. Det er for sent å snu. Det blir nesten som å si at dersom du i trafikken roter deg ut på motorveien, havner i feil kjøreretning, og ikke oppdager det med en gang, da er det bare å lukke øynene og håpe på det beste.

Anbefaler alle å lese Bjørn Åge Garberg sitt innlegg i ST lørdag 2. mars med tittelen «Hei du, lokalpolitiker i Orkland kommune.» Her beskrives det på en glimrende måte hvordan folket gjerne vil at våre folkevalgte skal fremstå, en flott veileder for både nye og gamle politikere.

Nei, vi får vel sette vår lit til at Statsforvalteren, og kanskje også Miljødirektoratet/departementet ser annerledes på denne saken og deler innbyggernes syn på denne saken, ikke bare på Vormstad, men ganske sikkert det store flertallet i hele Orkland. For det er ikke biogass som er problemet, det er PLASSERINGEN.

Til slutt , Gasum og Salvesen og Thams. Dere kan stoppe dette. Hvorfor presse gjennom dette mot innbyggernes vilje? Håper dere ser hvor feil dette blir. Finn en egnet plass, ikke midt blant folk. Det ville det stått respekt av, dere kan være modige og kloke når ikke Orkland kommune klarer det.