Ja, det ble et ramaskrik både på Krokstadøra, i Mølnbukta og i Meldal over forslag om å legge ned Aa ungdomsskole, sykehjemmet på Krokstadøra, barnehage i Meldal, Lysheim skole og flytte elever til Grøtte og Lensvik skole.

Dette blir ikke bare en budsjettprosess for våre politikere. De folkevalgte blir nå nødt til å ta stilling til om vi skal opprettholde grendene våre og skape gode levekår for at mennesker kan bo der. Eller skal de bidra til å sentralisere mer og mer inn til Orkanger.

Jeg tror ikke det er det politikerne i Orkland ønsker etter årets kommunevalg, der partiene i sine programmer ville opprettholde distriktene.

Årets kommunebudsjett er nok mer enn tøft å forholde seg til både for administrasjonen som gjør sin jobb og politikerne som skal foreta sine valg ved kommunestyremøte 19. desember.

Dette skaper utrygghet gang på gang for de som bor i ytterkantene, og lite forutsigbarhet til å ha det godt i hverdagen. Og det kan skade samarbeidet mellom de fire tidligere kommunene som ble Orkland.

Verdivisjoner som nær, klok og modig ble valgt som et mantra for vår kommune. I dag er det mange som setter spørsmål rundt disse ordene og er spente på hvilken retning politikerne staker ut, ikke bare for de fire neste årene, men også for fremtidens muligheter til å opprettholde bosetting i ytterkantene av kommunen.

Vil tro at politikerne arbeider hardt for å finne gode forslag til et budsjett der færrest mulig blir «rammet». Vi må bidra innenfor alle sektorer til at vi kan opprettholde skolene og sykehjem i Mølnbukt og på Krokstadøra og Å barnehage i Meldal.

Det må spares der det kan spares, men barn, unge og eldre må skjermes.

Samarbeidsprosjektet Orkland kan bli mer enn skjørt hvis politikerne vedtar et budsjett der ytterkantene må ta de største økonomiske belastningene.

I Orkland var ønsket om å ta hele kommunen i bruk med visjonen by og land hand i hand.  Håper våre politikere kan gi oss den tryggheten som vi trenger for å gå inn i et nytt år.