Videre sier Forfang at alle partier gjør det. Ja gjør de nå egentlig det ?

På Vormstad/Mosøyan er det planlagt en biogassfabrikk. Er det sunn fornuft å legge et slikt anlegg med meget brannfarlig og eksplosiv gass her, samt risiko for store luktproblemer? Nær gamle og nye boligområder, barnehage, noen av Orklas fineste laksevald og Moe kirke.

Jeg tror de fleste av Orklands innbyggere, langt utenfor Vormstad og omegn, hadde sagt nei. Dette vil vi ikke ha som nærmeste nabo. Men det gjelder ikke hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune, hvor ni av ti medlemmer mener at dette er meget fornuftig. Flertallet i utvalget er villige til å gamble med bomiljøet på Vormstad og omegn, på grunn av klare forsikringer i siste liten fra faglig hold. Er det utbygger eller Orkland kommune som har bestilt og betalt disse utredningene? Man får det man betaler for.

Flere biogassfabrikker har store problemer med blant annet lukt, for eksempel Stord. Også her vil jeg tro at det før utbygging ble gitt forsikringer fra faglige hold. Utvalgsmedlem Hans Kringstad sier at det skal være gode argumenter for å si nei til denne etableringen. Småbypartiet og Kringstad har i minst to innlegg i ST like før valget kommet med mer enn nok argumenter for å si nei. Dette i tillegg til en haug med argumenter og innspill fra lokalt hold. Videre ga Småbypartiet i disse innleggene uttrykk for stor bekymring og støtte til lokalbefolkningen. Når man leser disse innleggene er det ikke rart man tror at her har man en solid støttespiller.

Men like etter valget får pipa en annen låt. Vi hører hva dere sier men vi bryr oss ikke lenger. Det er slik man dreper lokalt engasjement, skaper mistro til politikere og lager bygdestrid av. Ser videre i ST s reportasje den 23. september at mulig utbygger Gasum bygger et liknende anlegg i Sverige. Da skulle sunn fornuft i det minste tilsi at vi burde vente og høste erfaringer herfra. Det burde både Orkland kommune og Gasum ha interesse av. Kommunen kan se etter ny plassering, og Gasum risikerer ikke sitt gode omdømme og det å gå på en økonomisk smell. Ellers så tror jeg verken undertegnede eller noen andre vet hvor bekymret Gasum er for sitt omdømme eller for sin økonomi.

Men denne sjansen vil ikke hovedutvalg forvaltning benytte, vi har ikke tid. Hvem er det som har det så travelt, Gasum-Orkland kommune, eller er det noen andre som presser på, eller er det noe vi ikke skal vite? Utvalget vil heller ikke skjerpe inn kravene til overskridelse av grenseverdier vedrørende utslipp. Hvorfor ikke? Dersom utbygger reagerer negativt på meget strenge krav , da er de selv kanskje ikke overbevist om sin nye teknologis fortreffelighet.

Selv om dette også ligger under Statsforvalteren kan vel kommunen  legge føringer, og stille krav.

Nei ta til fornuften, stopp dette. Hvorfor skal vi risikere bomiljø og trivsel på Vormstad når vi ikke må? Finn en bedre plass for en slik etablering. La Vormstad og omegn slippe å være prøvekanin, både miljømessig og visuelt, for en utenlandsk industrikjempe, og sikkert noen lokale investorers iver etter å tjene penger.

Det er lov å tjene penger, men denne gangen bør sunn fornuft tilsi at hensynet til lokalbefolkningen går  foran økonomiske motiver. Miljøgevinsten av et slik anlegg er mye større ved å finne en mye bedre lokalisering, langt unna boligområder, slik at også bomiljøet ivaretas.

Har selv ikke noe imot verken biogass eller diverse andre typer brennstoff. Tåler også, som de fleste her fra. ulukt fra landbruket i de korte periodene det står på.  Men lurer likevel på miljøgevinsten ved en slik fabrikk når ca 40-50 trailere skal farte rundt i alle krinker og kroker i distriktet for å frakte råvarer inn og like mye ut.  Det blir mye både luft og lydforurensing av slikt.

Ved mange industrietableringer fremheves behovet for havn eller jernbane, her burde det nesten vært et krav. Rett på båt eller tog fra fabrikken, det høres miljøvennlig ut.

Nei, la heller Vormstad være et boligområde ispedd noe småindustri som ligger lavere i terrenget, og som helt sikkert genererer mer enn fem arbeidsplasser. Den planlagte fabrikken opptar med sikkerhetssoner veldig mye areal, som helt sikkert kan utnyttes mye bedre. Nei, småindustri og boliger må vel være mer attraktivt, spesielt  dersom prosjekt Ustjåren blir realisert.

Til slutt setter jeg min lit til kommunestyrets bruk av sunn fornuft når denne saken skal behandles. Gjør som Helge Ringli og Petter Verme med flere , la hensynet til de dere er valgt av og for komme først denne gangen. La oss også slippe partipisk, la kommunestyremedlemmene selv avgjøre hva som er sunn fornuft i denne spesielle saken, og ikke bli diktert av noen få på toppen.

Til sist håper jeg undertegnede tar feil slik at Folke Forfang får rett i sine påstander om politiske partiers konsekvenstenking, og bruk av sunn fornuft.

Med håp om fortsatt trivelig bomiljø på Vormstad og i  resten av Orkland.