Mye er allerede sagt og kommentert rundt denne saken i sosiale medier og i avisene generelt. Avisa ST stilte også spørsmål til ordførerne i fire av våre nærmeste kommuner om de var enige i Svanems utspill om overkjøring. Absolutt ingen har den samme oppfatningen. Selvfølgelig henger dette sammen med at de har en grunnleggende forståelse av hvordan et demokrati skal fungere.

Ordfører Svanem har i flere sammenhenger gått ut og mer enn antydet at han sitter på informasjon om bedrifter som ønsker å etablere seg i området om de bare får nok kraft. Flere tusen arbeidsplasser har det vært antydet uten at det har kommet noe håndfaste opplysninger som har blitt befolkningen til del.

Nå ser det imidlertid ut til å koke ned til Wacker Holla i innspurten mot behandlingen av energistrategi for Heim den 02. mars.

Om man skal tro ordførerens siste utspill, så kan det nesten se ut som om hele utbyggingen står i fare for å bli flyttet til USA dersom det ikke bygges ut vindkraft i Heim fortere enn svint.

Vi i aksjonsgruppen mot Vindkraft i Heim er selvfølgelig for at det skal legges til rette for at Wacker Holla også i fremtiden skal være en god og trygg arbeidsplass. Derfor er det viktig med tilstrekkelig overføringskapasitet til at utbygging kan gjennomføres. For den planlagte utbyggingen av ovn 9, har bedriften slik vi har skjønt det, allerede tegnet kontrakt for strømleveranser. Dette burde gi oss mer enn nok tid til å vurdere langt mindre naturødeleggende og kontroversielle  energiformer enn vindkraft på land. I tillegg har både Orkland og Aure kommuner sagt nei. Heller ikke disse kommunene vil bli uberørt av de planlagte naturødeleggelsene i Heim.

Wacker Hollas direktør var i kommunestyret i Heim før jul for å informere politikerne om bedriftens planer. Ett av direktørens argumenter for å bygge ut produksjonskapasiteten var følgende: Turbiner  trenger HDK – som er et ekstremt rent silicaprodukt. 200 kg i hver turbin. Det er derfor jeg vil ha så mange vindmøller vi kan på alle fjell rundt om kring her.

Selv om utsagnet er et forsøk på spøk fra direktørens side, så sier det noe om forståelsen for alvoret som de mer enn 2000 innbyggerne som har signert mot dette føler på. Her snakker vi klima, miljø og folkehelse lagt i potten for befolkningens del.

Vi forstår det forretningsmessige argumentet og at direktøren er opptatt av bedriftens inntjening, men Wacker Holla har også et lokalt omdømme å ivareta. Vi tviler på om det er god omdømmebygging å bidra til raseringen av inntil 5 fjellområder i distriktet.

For å begrense de menneskeskapte påvirkningene på natur og klima er det viktig å redusere forbruk og produksjon. Nesten all argumentasjon som støtter opp om mer vindkraft går ut på økt forbruk og produksjon. Gir det mening å ødelegge fjell- og utmarksområder når hensikten er å skape ustabil energi som brukes til renvasking av mer utslipp og forurensing? Er strategien til lokale og sentrale myndigheter at arbeidsplasser trumfer alt annet?

Espen Barth Eide var før jul i Canada, han deltok i forhandlinger der verdens land vedtok en avtale som skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Utfordringen med slike avtaler er at alle land går med på å godta håndhevelse i alle andre land. Så lenge det er penger å tjene, vil fordelene alltid trumfe ulempene.  Med bakgrunn i dette blir ordfører Svanem sin argumentasjon litt som stolleken, hvis vi ikke ser gjennom fingrene og gir kapitalinteresser nok slakke så ser de seg om etter andre alternativer.

Skal energiforsyningen til Holla brukes som argumentasjon av Svanem, bør han heller se på hvordan energibruken disponeres i dag og hvordan den er tenkt disponert i fremtidige prognoser. Energistrategien i Heim bør inneholde et energibudsjett og hvordan energibudsjettet skal komme i balanse med de tilgjengelige energiressursene.

I Heim har mer enn 2000 personer skrevet under på at de er med på forsvaret av uberørt natur i kommunen. "Heimevernet" i kommunen står altså svært sterkt.

Energikommisjonen som nylig la frem sin NoU peker nettopp på at avgjørelsene i stor grad må være et kommunalt ansvar. Det er kommunen som er arealmyndighet ihht plan og bygningsloven. Noe de andre spurte ordførerne i våre nabokommuner også vektlegger sterkt.

«Nærhet til folk» og at beslutningene skal tas nært folk og i samarbeid med lokalbefolkning bygger mer tillit enn sentrale pålegg. «Nærhet til folk» er også visjonen til SP foran høstens kommunevalg og det er vanskelig å se at sentral overstyring underbygger denne visjonen.