Skaun kommune står foran en krevende øvelse. Den må løse utfordringa med et utfordrende skolemiljø ved Jåren/Råbygda oppvekstsenter - ei utfordring som forsterkes ved at skolen ikke lykkes med å få rekruttert fagpersonell til ledige stillinger. Og kanskje er ikke det så rart, all den tid skolen skal legges ned i løpet av relativt kort tid.

I tillegg må kommunen finne ei løsning for ungene på Venn oppvekstsenter, mens ny skole bygges. Så langt har planen vært å løse begge utfordringene ved å slå sammen skolekretsene allerede fra høsten av, og bygge en brakkeskole som kan huse alle elevene mens nyskolen bygges.

I kommunestyret denne uka ble politikerne gjort klar over at det ville oppstå en del nye utfordringer hvis brakkeskolen skal etableres på eksisterende skoletomt på Venn. Ifølge ordføreren vil ei slik løsning blant annet innebære at det ikke lar seg gjøre å drive dagens barnehage på Venn samtidig. I tillegg ser politikerne en god del utfordringer knyttet til at skoledrifta vil havne nærmest på en byggeplass, med anleggsmaskiner og tungtrafikk susende rundt under byggeperioden.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Derfor har politikerne nå skissert ei løsning hvor de slår sammen de to skolekretsene allerede fra høsten av, og flytter elevene inn i en brakkeskole etablert på barneskoletomta i Børsa. Med tanke på byggeprosjektet, vil dette trolig være en god løsning, da det vil gjøre bygging av ny skole betydelig mer rasjonelt og kostnadseffektivt.

Men for elevene, oppleves nok ikke denne løsninga som optimal. Børsa skole vil med ei slik løsning bli overbefolket fra høsten av og helt fram til ny skole på Venn står ferdig. Det blir trangt, noe som kan komme til å utfordre skolemiljøet en del. FAU-leder ved Jåren/Råbygda oppvekstsenter, Cecilie Stav Tunheim, sier at løsninga kommunen nå har lansert, ikke er et alternativ foreldrene har sett for seg. Samtidig sier hun at foreldrene nå skal diskutere forslaget, og gi tilbakemelding til kommunen, slik de er invitert til å gjøre.

Samme hvilken løsning som blir valgt, så vil det i byggeperioden bli utfordrende for en god del elever. Derfor er det helt nødvendig at alle foreldre i skolekretsene som er berørt, kommer til torgs med sine tanker og meninger, slik at politikerne får et best mulig grunnlag å fatte beslutning på den 30. mars. Optimalt blir det uansett ikke, og derfor er det viktig at foreldrene klarer å se helheten, den totale utfordringa, og ikke bare ta hensyn til seg selv og sine. Ei perfekt løsning finnes nemlig ikke i denne saken.