Det er to år siden Nils Arne døde og mye har skjedd på de to åra. Denne uka gikk siste episode av «Oppsynsmannen», et TV-program som har bidratt til å åpne folks øyne for naturødeleggelser. Forståelsen for at våre ressurser er begrensede er større nå. I Orkdal er flat jord i dalbunnen en begrenset ressurs, og særlig på Folloplatået.

I sin argumentasjon for NAE Arena trekker fotballfolket frem at selve hallen finansieres av idretten, tomta er en gave fra fylket, og «pillen» sukres med klasserom. Kommunen har allerede gitt et betydelig beløp til forprosjektet og mer vil vel måtte komme. Denne metoden for å «trylle bort» store utgifter har på engelsk fått betegnelsen «smoke and mirrors», en juksemetode.

Monsteret NAE Arena vil aldri bli et signalbygg, heller en kandidat for Arkitekturopprørets spott og spe, en arkitektonisk styggedom. Det vil heller ikke bli et elsket bygg. Vi ser allerede at det er et tiltak som skaper stor splid i lokalmiljøet. Et bygg som avler kontrovers vil ikke gi den heder til Nils Arne som er tiltenkt. Tvert om, det kan bli et hatobjekt, spesielt hos dem som ikke tilhører fotballmenigheten.

Jeg er slett ikke overbevist om at monsteret på Follo er i Nils Arnes ånd, og jeg visste at hallprosjektet ble diskutert med ham. Men hvor lett var det for ham å si nei til et slikt forslag? Jeg synes det blir feil å fremstille hans ønsker som en rettferdiggjøring av et krevende prosjekt. Og hvis Nils Arne visste at monsteret på Follo avlet kontrovers, ville han da bifalle planene?

Hvor mange haller kan en kommune holde seg med? Orkland har mange haller, til og med en fotballhall på Storås. Haller belegger store areal, og drift, vedlikehold og oppvarming er en massiv utgiftspost. Har kommunen og brukerne råd til det? Det maner til ettertanke at samme dag som mitt innlegg sto i avisa ble det rapportert om sterk nedgang i antall aktive svømmere fordi det har blitt for dyrt å bruke Orklandbadet.

Den anonyme prosjektgruppas påstand om at det er «rikelig plass til en omfattende utbygging av skolen» er høyst tvilsom. Hallen tar så mye av arealet på Folloplatået at det vil sette store begrensninger for fremtidig utbygging. Fotball er i utgangspunktet en utendørs idrett, men hallen bygger ned dagens utendørsbane og setter stopp for gratis fotball i det fri på Follo.

En idé til ikke-sentralisert, beskjeden investering hentet fra diskusjonen om fotballhall i Bodø: «Vi får mer folkehelse hvis vi investerer 4 millioner i friluftsliv (turstier bl.a.), enn om vi bruker 400 millioner til fotballhall».