Arne Asphjell har meninger, gjerne sterke meninger om alt fra batterifabrikk, travbane, kyllingfabrikk, jordvern og nå til fotballhallen NAE Arena. Vel og bra at folk bruker retten til å ytre sine meninger. Men Asphjell beveger seg ut på farlig tynn is når han begynner å tillegge Nils Arne Eggen tanker han ikke hadde.

Vi som var tett på Nils Arne vet litt mer om hva han tenkte, særlig om fotballrelaterte saker. Asphjell har rett i at Nils Arne var brennende opptatt av Follo som han var av mange andre saker i lokalsamfunnet. Utvikling sto alltid sentralt i hans hode. Alle vet at han var opptatt av fotball, og det gjaldt alle sider ved fotball. Han var opptatt av tilbud til barn og unge, av trenerutvikling (jf. Eggens trenerskole), talentutvikling og anlegg. Og han var særlig opptatt av Orkla FK, klubben han var med og stiftet, og var trener og mentor for.

Gjennom samtaler med Nils Arne vet vi at han så på Follo som det eneste rette stedet å bygge en fotballhall i vårt dalføre. Begrunnelsen er at det valget treffer blink på nesten alle parametere. Beliggenheten midt mellom Fannrem og Orkanger gjør at svært mange unge kan ta seg dit ved egen hjelp uten bilskyss. Orkdal Videregående skole har idrettslinjer, deriblant fotball, som sikrer bruk av hallen på dagtid. Kveldene er ikke vanskelig å fylle opp. God utnyttelse og kort reiseavstand er vesentlig i et miljøperspektiv.

Hallen står seg godt på tegningene i reguleringsplanen, og skissene som også er trykket i denne avisa viser at det er rikelig plass til en omfattende utbygging av skolen. Dessuten skal servicebygget i tilknytning til fotballhallen bidra til å avhjelpe mangelen på klasserom som skolen sliter med. Altså et klart pluss for skolen.

Nils Arne har vært i flere fotballhaller enn de fleste av oss og vet hvor høy en slik hall er, og hvor stort areal den legger beslag på. Han så at Folloplatået var rett sted.

Rett sted er det også å hedre mannen, for det var her han utdannet seg, her han selv var lærer og startet opp et fotballtilbud på 70-tallet som nå kan nærme seg et 50-årsjubileum. Denne hallen vil forene mye av det Nils Arne sto for, og visjonene han hadde.

Arne Asphjell er bekymret for «go’foten», og det kan være med rette. Nettopp derfor er tanken at inngangspartiet skal hedre Eggens minne. Der skal det henger bilder og sitater på veggene. Videoer skal rulle og gå der man kan se og høre Nils Arnes engasjement og gjenoppleve høydepunkter som mirakelet i Milano. Det er vanskelig å se for seg et bedre sted å ta vare på minnene, filosofien og legenden.

20-30 meter fra hallen går Nils Arne Eggens vei som en påminnelse til reisende om at det var her den store fotballpersonligheten kom fra. Arne Asphjell må gjerne mene at en kort veistump på Fannrem er bedre egnet, men da må vi si som Nils Arne ofte gjorde når ting ble for galt fremstilt, sitere Henrik Ibsen: «Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest.»

Til Asphjells opplysning så står et samlet idrettsmiljø bak Nils Arne Eggen Arena. Og det er ikke kommunen som finansierer hallen, det gjør idretten med støtte fra næringslivet. Å blande inn Storåshallen er skivebom. Det er en 9-erhall godkjent kamparena for 12-åringer, og der er kapasiteten allerede er i ferd med å bli sprengt.

Jo, da Arne, dette er gjennomtenkt! Det harmonerer veldig godt med alt Nils Arne sto for, plasseringen er den han selv pekte ut og han ville gledet seg over at Nils Arne Eggen Arena bidrar til utvikling både for Orkdal vidaregåande skole og fotballen i hele distriktet.