Som eneste lag valgte Løkken IF å si nei. Hva nå, Løkken IF?

Som småbarnsforeldre og frivillige i barneidretten i Løkken IF hadde vi håpet på et annet resultat. Vi ser ingen grunn til å gjenta våre argumenter for sammenslåing her. Valget er tatt, og kan ikke omgjøres. Vi føler allikevel på en trang til å stille noen spørsmål og belyse noen sider ved debatten og utfallet av avstemningen.

For det første: Vet medlemmene i Løkken IF hva som er konsekvensen av avgjørelsen man nettopp tok? Vi opplever at det var veldig lite fokus på dette i debattene. Det meste dreide seg om forutsetninger knyttet til anlegg og økonomi, og svært lite ble sagt om hva som er best for framtida til barn og unge. Nå står vi igjen alene. Nå kan vi med rimelig stor sikkerhet si at våre barns framtid ikke ligger i Løkken IF når de er ferdige med barneidretten lokalt. For at de skal ha et reelt idrettstilbud må de inn i Meldal Sportsklubb. Hvilken aktivitet vil man stå igjen med på Løkken framover? Ble det negative fokuset knyttet til anlegg og økonomi vektlagt så tungt at man «glemte» dette?

For det andre: Det er umulig å ikke legge merke til at det er et tydelig generasjonsskille i debatten på Løkken. Familier med aktive barn er med få unntak positive til sammenslåing, mens majoriteten av den eldre garde synes å være mer negativt innstilt. All ære til den eldre generasjonen som engasjerer seg - alle stemmer teller like mye. Likevel mener vi det er synd at det var denne generasjonen som i realiteten tok denne beslutningen, på vegne av barn og unges framtid - på tross av det familier med aktive barn og unge ønsker.

Vi klarer ikke å se hvordan aktiviteten på Løkken skal bli større i kjølvannet av dette. Vi som er med i barneidretten må erkjenne at motivasjon og engasjement for aktiviteten på Løkken fikk seg et kraftig skudd for baugen. Vi synes det er svært synd at vi på Løkken, barn som voksne, nå ikke får ta del i entusiasmen og pågangsmotet som oppstår i forbindelse med nyklubben.

For at våre barn skal ha et bredt og variert idrettstilbud i et størst mulig miljø må, og ønsker, vi å bli medlem av Meldal Sportsklubb. Vi som foreldre vil da måtte legge mye av vårt engasjement dit. Slik forsvinner ressurser fra Løkken, og Løkken IF risikerer å stå igjen som en anleggseier med svært begrenset idrettsaktivitet. Om Løkken IF hadde sagt ja til sammenslåing, ville man fått aktivitet i regi av nyklubben på Løkken. Det er vi redd det blir lite av nå.

For det tredje: Vi ønsker med dette å signalisere ovenfor Meldal Sportsklubb at Løkken IFs «nei» ikke er representativt for den andelen av befolkningen som bidrar med reell idrettsaktivitet. Det er mange barnefamilier på Løkken som er sterkt uenig i beslutningen som ble tatt, og som ønsker å bidra inn i nyklubben, gjerne med aktivitet på Løkken.

Vi ønsker å være konstruktive i det videre arbeidet og vil gjerne forsøke å bevare det tilbudet som finnes lokalt, som f.eks. barneidretten. Vi må ikke miste fokus på hva som er best for barn og unge. Om veien videre er som medlemmer i Meldal Sportsklubb eller i både Løkken IF og Meldal Sportsklubb, vet vi ennå ikke.

Til slutt: Det vi synes er aller verst med beslutningen handler faktisk ikke om idrettslag, men om at man lot en gylden sjanse gå fra seg: Sjansen til å legge gammel strid bak seg og samle hele «gammelkommunen» til felles optimisme og engasjement en gang for alle.