Ap har lagt seg på samme likegyldige linje som Sp.

Nyhus avviser faglige råd, fornekter kunnskap og forkaster prinsippene fra Orkdal 2040-planen. Arbeidet med sentrumsutvikling på Orkanger er satt 20 år tilbake etter tre års ekteskap mellom Sp og Ap. Useriøs synsing er gjeninnført som beslutningsgrunnlag.

Folk er ført bak lyset

Arbeiderpartiet stemmer nå nei til det som kan stimulere Orkanger sentrum og sier ja til det som svekker sentrum. I ST avviser varaordfører Hanne Nyhus likevel at det politiske flertallet har sviktet sentrumsgata. Ap har ikke bare sviktet. Partiet har ført bak lyset alle de som trodde på valgprogrammet fra 2019. Der er målet at «dagens handelsgate danner tyngdepunktet og videreutvikles som levende og attraktiv bykjerne».

Slike ambisjoner krever noen konkrete tiltak. Nå foreslår Hanne Nyhus heller en holdningskampanje (!?). Hun viser til netthandel for å forklare problemer, men slike trender gjør det bare enda mer påkrevd med en aktiv politikk hvis sentrum ikke skal dø.

Her er fire konkrete eksempler på hvordan partiet som vil ha handelsgata som tyngdepunkt faktisk stemte i kommunestyret 21. desember:

1. Nei til trepartssamarbeid i Orkanger sentrum

Småbylista foreslo på ny en metode som er velprøvd andre steder; samarbeid kommune/næringsliv for å kartlegge utvikling i sentrum og finne treffsikre tiltak. Staten har bevilget midler for å inspirere kommuner til slikt partnerskap fordi det fremmer god sentrumsutvikling. Men ikke på Orkanger. Orkland Ap/Nyhus sier nei fordi «næringslivet i hele kommunen skal behandles likt». Det er altså urettferdig om de små aktørene i handelsgata får noe som kan oppfattes som hjelp.

2. Nei til å bygge fortau i 2023

Småbylista foreslo å bygge fortau forbi Bårdshaug Herregård i 2023 i stedet for å vente til 2024. Trafikken øker, 33 prosent av de som bor i sentrum er over 70 år og forholdene for de svake i trafikken blir stadig verre. Orkland Ap stemte nei til å forsere fortau etter at varaordfører Hanne Nyhus fra talerstolen i kommunestyret feilaktig hadde kalt forslaget vårt et forsøk på å snike i køen. Småbylista foreslo ikke å omprioritere trafikksikkerhetstiltak til fordel for Orkanger (det skulle jo tatt seg ut). Vi foreslo en marginal justering av budsjettet for å komme i gang med bygging.

3. Nei til å utrede kino og bibliotek på Rømmetunet

Dette er det eneste tiltaket vi vet sikkert vil stimulere det Ap kaller «handelsgata». Data fra andre kommuner dokumenterer hvordan moderne kino og bibliotek mangedobler bruken og sprer ringvirkninger til handel og servering. Hanne Nyhus sier i ST at de ikke vil utrede nå pga økonomien. Men hele poenget er å avklare nå om det er juridisk kurant å leie senere, og hva det i så fall vil koste. Nyhus «tror ikke» at ny kino kan berge handelsgata. Da vet vi det.

4. Ja til å spre handelen til Laksøra

Statsforvalteren fraråder på det sterkeste å åpne for butikker helt ned i 1500 kvm på Laksøra. Det samme vil alt du finner av nøytrale fagfolk mene, fordi dette er byspredning som øker risikoen for sentrumsdød og gir enda mer intern biltrafikk. Ap stemmer nå plutselig for det motsatte av prinsippet om å bygge sentrum innenfra og lage tilbud det går an å gå mellom. I ST presterer Hanne Nyhus å forsvare liberalisering på Laksøra av hensyn til Biltema og Jula. Men det er forlengst regulert på Laksøra for store aktører som nettopp Biltema og Jula. Det trengs ingen endring for dem.

Røyking for bedre pust

Sannheten er at Ap nå vil åpne for vanlige butikker på Laksøra, som feks dagligvare betydelig mindre enn Coop Extra. Nyhus mener også at handel på Laksøra vil styrke sentrumsgata. Ap kan like godt anbefale røyking for bedre pust. Denne saken blir endelig avgjort i mars. Partiet har fortsatt muligheten til å snu, men da må Ap trosse Sp.

Småbylista ble i sin tid etablert med utgangspunkt i den kunnskapsbaserte Orkdal 2040-planen. Arbeiderpartiet fulgte lenge samme linje om en politisk styrt sentrumsutvikling. Det er sørgelig å se at lettvint synsing erstatter langsiktig politikk.