I helga har det vært flere tilfeller av hærverk i Børsa. Lørdag morgen meldte politiet at det hadde vært hærverk i parkeringshuset i Børsa, hvor noen hadde knust et glass på en brannalarm og spruta rundt med et pulverapparat. Samme natt har noen brutt seg inn i ei arbeidsbrakke tilhørende Morken maskin på et anleggsområde ved Eliløkken. Da ansatte ankom plassen lørdag, oppdaget de at ei rute var blitt knust. I tillegg fant de to brannslokkingsapparat utenfor brakka som var blitt tømt. Disse to hendelsene fant sted bare to kilometer fra hverandre. ST kjenner også til at det i helga ble registrert flere tilfeller av hærverk i området, som ikke er anmeldt.

Dette føyer seg inn i rekken av mange negative hendelser i Børsa de siste månedene. Enn så lenge vet ikke politiet med sikkerhet hvem som står bak det som skjedde i helga, men overvåkningskameraer i området kan bidra til at gjerningspersonene blir identifisert. Men uavhengig av dette, så er det ingen tvil om at man i Skaun har store utfordringer med utagerende personer som lar aggresjon komme til uttrykk i form av hærverk, utagerende og til dels truende oppførsel.

Atferden er tidligere blitt beskrevet av ansatte både ved bensinstasjonen og butikken i Børsa. I september slo handelsstanden i Børsa alarm om det de opplevde nærmest som lovløse tilstander. Terje Lillesand ved Best Børsa og Marit Larsen Tangstad ved Coop Extra beskrev en eskalering i tyveri, hærverk og generelt dårlig oppførsel blant ungdom i Børsa sentrum. Disse bekymringene kom i kjølvannet av at kommunen og ungdomsskolen hadde slått alarm om ei negativ utvikling knyttet til rus blant unge, ei bekymring som blant annet avfødte et folkemøte om temaet.

Summen av alle disse hendelsene gjør det påkrevet at samfunnet reagerer. Skole, kommunen, politi og ikke minst foreldre må sammen finne fram til tiltak som kan snu utviklinga. Trolig er det noen som trenger hjelp, kanskje er disse hendelsene et rop om hjelp. De som står bak må identifiseres og følges opp på alle mulige måter. Atferden de står for kan være veldig "smittsom", noe som øker sjansen for at flere rekrutteres inn i miljøer som med fordel ikke bør vokse fram. Lykkes man ikke med dette, risikerer man at "noen" tar saken i egne hender. ST kjenner til at barn og ungdommer er blitt utsatt for represalier, etter at foreldrene har konfrontert personer som har gjort ugagn. Dermed vokser det fort fram en fryktkultur, som i ytterste fall kan utløse motreaksjoner som kan minne om borgervern.