I ST 30. januar skriver Steinar Johnsen fra Imsterfjorden at Småbylista ville stoppe bygging av ny butikk på Krokstadøra. Johnsen framstiller det som om Pensjonistpartiet bidro til å redde butikken. Begge deler er usant.

Et enstemmig Orkland kommunestyre vedtok i 2020 og 2022 å investere i et servicesenter med blant annet butikk etter ønske fra folk på stedet. Småbylista (nå Småbypartiet) fremmet ingen motforslag. Vi inviterte heller ikke til noen kritisk debatt om saken.

Tar risiko for Coop Det siste kunne vi godt ha gjort. Å bygge dagligvarebutikk er ingen kommunal oppgave. Å ta økonomisk risiko for en aktør i dagligvarebransjen er heller ikke vanlig. Hvis Coop går ut av leiekontrakten sitter Orkland kommune med et tomt bygg og 8–10 mill. kr. i gjeld.

Likevel var det politisk enighet om å investere i noe knapt noen andre kommuner har gjort. Det skjedde av hensyn til lokalsamfunnet. Av samme grunn har Småbypartiet gjentatte ganger de siste fire årene stemt mot kommunedirektørens forslag om å legge ned virksomheter på Krokstadøra.

Alvorlige beskyldninger Steinar Johnsen serverer det foreløpig siste av diverse diskutable utspill fra Snillfjord-delen av Orkland. Sammen med andre folkevalgte har jeg blant annet fått flere brev fra den tillitsvalgte og fra en lærer ved skolen på Krokstadøra. De anklager den ansvarlige for oppvekstsektoren i Orkland for å mangle kompetanse, spre desinformasjon og «stadig rakke ned på sine ansatte». Elevene har angivelig fått beskjed om at de ikke har venner. Beskyldningene er svært alvorlige, og noen er publisert i avisa. Ingenting tyder på at det er dekning for dem – i hvert fall ikke hvis grunnlaget er kommunalsjefens presentasjon av budsjettforslaget, som det er henvist til.

Fem av mange dilemma I det siste brevet ber den tillitsvalgte oss politikere ta hensyn til hele kommunen, og det er nettopp det vi prøver å gjøre. Vi har begrenset med penger og folk. Dilemmaene står derfor i kø når vi skal sikre best mulig tjenester for flest mulig over tid i Orkland, for eksempel:

  • Skal små skoler ha god lærerdekning samtidig som store skoler bryter lovens krav om minimumsbemanning og rapporterer om vold knyttet til mangel på ressurser?

  • Er det greit at noen barnehagebarn har fine bygg med god plass mens andre lever trangt i provisoriske lokaler – og at ansatte slutter pga. forholdene?

  • Er det ok at Snillfjord-delen av Orkland har en sykehjemsdekning langt over det folketallet i området tilsier og langt over det resten av kommunen har?

  • Er det rett å satse spesielt hardt på å skaffe personale til Krokstadøra når rom er avstengt på Hamnahaugen i Lensvik fordi vi mangler bemanning?

  • Er det feil å spare 4,6 mill. kr. per år ved å flytte åtte sykehjemssenger til Fannrem fra Krokstadøra, der det har vist seg vanskelig å skaffe fagfolk til reell og forsvarlig sykehjemsdrift?

Folk dro før Orkland Å drøfte slike spørsmål er en del av det å ta hensyn til alle i kommunen. ST og andre ser ut til å dyrke en myte om at sentralisering skyldes Orkland. For å ta Snillfjord som eksempel:

Snillfjord hadde knapt 1000 innbyggere da kommunen vedtok å legge ned seg selv. I 2001 bodde det 577 i det som senere ble Orkland-delen av Snillfjord. Da Snillfjord gikk inn i Orkland var det 433 tilbake. Hver fjerde innbygger – 25 % - forsvant altså i løpet av de siste 20 årene FØR vi opprettet Orkland.

Småbypartiet er helt enig i at vi skal ta hensyn til hele Orkland. Det inkluderer også de ca. 18 500 som ikke bor i gamle Snillfjord.