Orkanger, Fannrem og Råbygda trekker til seg folk. Hvor mye penger skal kommunen bruke mot denne strømmen?

Politikere og administrasjonen i Orkland kommune har vært på Strategikonferanse for å legge grunnlaget for budsjett 2023 og handlingsplan for 2023-2026. Økonomisjef Svein Henry Berdal orienterte om status og Statistisk Sentralbyrås prognoser. Orkland kommune har en befolkningsvekst større enn landsgjennomsnittet. Dette er gode nyheter, for da øker statlige overføringer til drift av kommunen.

Sentrum vokser

All vekst i Orkland skjer i tidligere Orkdal, med ny næringsvirksomhet og mange nye arbeidsplasser. Tidligere Snillfjord, Agdenes og Meldal er områder med fraflytting til tross for store investeringer i tettstedsutvikling.

Både tilflyttere fra andre kommuner og de som flytter internt i Orkland trekker mot sentrumsområdene. Dette bekymrer flertallsgruppen, som vil gjøre tiltak for å motvirke trenden.  Mange uttrykker på sosiale medier at sentralisering skyldes kommunesammenslåinga fra 2020, men det stemmer ikke. Slik har det vært i mange år. Folks ønske om å bo sentralt - nær arbeidsplasser, handel og helsetjenester - er ikke bare en lokal trend. Den er nasjonal.

Orkanger eller Stjørdal

Småbylista er enig i at det skal legges til rette for bosetting i og rundt tettstedene i hele kommunen, men det må ikke gå på bekostning av å satse på tilflytting til sentrum.

Orkland kommune har ikke råd til at folk i søken etter nytt bosted med sentral beliggenhet velger annen kommune. Da har Orkland tapt. Et leserinnlegg i ST sa det så godt. For vedkommende var ikke spørsmålet Orkanger eller Krokstadøra. Spørsmålet var Orkanger eller Stjørdal.

Intern flytting gir ledige boliger utenfor sentrum. Det representerer en mulighet for de som ønsker å flytte til Orkland, men utenfor sentrum. Eller, blir disse eiendommene tatt i bruk som fritidsboliger? Dersom det skjer har vi et potensial for folkeregistrering til Orkland.

Mindre tilflytting som håp?

All vekst i Orkland går via sentrum. Å bygge et attraktivt sentrum skaper muligheter innenfor næringsvirksomhet og bosetting som vil gi inntekter til hele Orkland kommune. Det krever et sentrumsområde med gode skoler, barnehager, trygge skoleveger, møtesteder og opplevelser. Vi må ikke bremse sentrumsutviklinga og dermed befolkningsveksten, slik en ordførerkandidat kunne tolkes på Foreningen Småbyens folkemøte 4. oktober; det lå en slags trøst i at elevtallet ved skolene på Orkanger forhåpentligvis vil synke.

Det er en defensiv holdning, og det har ikke Orkland kommune råd til. Småbylista vil ta en offensiv rolle for å styrke sentrum og øke tilflyttinga. Da må vi ha gode skoler i en trafikksikker småby der alle kan ferdes trygt og trives.