Utbedring av denne veien er nå endelig ferdig

Den nye Skjøtskiftbrua er en del av utbedringa.  Foto: Ernst Nøkkevangen, Statens vegvesen

Nyheter

1150 meter fylkesvei 700 mellom Skjøtskiftbrua og Klinghåmmårn er nå ferdig utbedret. Børset & Bjerkset Entreprenør AS ble engasjert som entreprenør i prosjektet, og anleggsarbeidet tok til i august i fjor, opplyser Statens vegvesen.

Bente er godt fornøyd med «nye» Klinglien

- Det har vært jevn og god framdrift i prosjektet, som nå er ferdig til avtalt tidspunkt med entreprenøren. Lokalbefolkningen fikk en stor ulempe da vegen var stengt i fem måneder i høst og vinter. Vi vil berømme dem for stor tålmodighet, og vi er nå glade for å kunne gi en ny veg tilbake, sier prosjektleder Roar Lindstad i Statens vegvesen.

En offisiell markering av at den nye vegen står ferdig, vil finne sted 28. juni.

- Vi er svært tilfredse med måten prosjektet har vært gjennomført på. Prosjektet har vært krevende både i forhold til økonomistyring, grense mot Thamshamnbanen og bratte skråninger, sier prosjektansvarlig rådgiver Marit Leikvoll fra seksjon VEG i Trøndelag fylkeskommune.

Dette er bygd:

◾Ny Skjøtskift bru.

◾Utbedring av innerkurve sør for Klinghåmmårn.

◾Masseutskifting og utbedring av eksisterende veg.

◾Forsterking av eksisterende mur mot Thamshavnbanen.

◾Grøftrensk og siktrydding av strekningen.

Statens vegvesen har utbedret fylkesvei 700 på vegne av Trøndelag fylkeskommune.