- Nå er det offisielt. Landets nasjonalforsamling har stadfestet at Orkland blir etablert som ny kommune fra 1. januar 2020. Nå er det bare å peise på med det videre arbeidet, sier Are Hilstad, leder i fellesnemnda.

Han overvar behandlinga av kommunereformen i Stortinget i torsdag, sammen med prosjektleder/rådmann Ingvill Kvernmo. Det vil si: De overvar deler av behandlinga.

- Debatten startet klokka ti, og jeg trodde i min uvitenhet at den ville vare et par timer. Der tok jeg feil, sier Hilstad.

Vedtaket ble nemlig ikke fattet før klokka 20 på kvelden, og da hadde delegasjonen fra Orkland allerede returnert. Det var uansett viktig og riktig å være til stede på en slik historisk begivenhet, mener Hilstad.

Nå er det offisielt at Orkland blir en ny kommune fra 2020, med disse to i spissen for den videre prosessen.

Det er nå klart at 428 norske kommuner skal bli til 354, og at 11 av sammenslåingene skjer med tvang. I STs nedlagsfelt er det de fire kommunene i Orkland som slår seg sammen (Orkdal, Meldal, Agdenes, deler av Snillfjord), samt kommunen Hemne, Halsa og deler av Snillfjord - foreløpig uten nytt kommunenavn.

- Et tidsskille

Hilstad er glad han fikk med seg dagen i Stortinget.

- Vi reiste sammen med ordfører Rita Ottervik i Trondheim, og ordfører Kirsti Tømmervold og rådmann Kjetil Mjøsund i Klæbu. Selv om dagen ble lang, var det fint å være der sammen med dem på det som er et tidsskille for kommunene. Vi har jobbet ut fra at det skulle gå veien for Orkland, men formelt er det først nå inndelingsloven trer i kraft. Det er først nå fellesnemnda formelt trer i kraft også, og all myndighet som vedrører nykommunen blir delegert dit, sier Hilstad.

Til nå har kommunestyrene delegert til fellesnemnda å ta beslutninger.

- Vi har allerede vedtatt størrelsen på kommunestyret, og nå kan vi vedta utvalgsstruktur. Hvor stort skal formannskapet være, hvilke utvalg skal vi ha og hvor mange medlemmer skal de ha? Dette er det nå fellesnemnda som vedtar, sier Hilstad.

Tvang preget debatten

- Var Orkland nevnt spesielt i debatten i Stortinget?

- Det var mange stortingsrepresentanter på talerstolen som trakk fram eksempler, men debatten var særlig preget av tvangssammenslåingene. Det var der uenigheten lå, og det ble jo tvang med to stemmers overvekt. Store deler av debatten berørte sånn sett ikke oss, men mange stortingsrepresentanter var flinke til å rose lokalpolitikerne som har gjort en jobb fram mot vedtak om sammenslåing. Det var mange honnørord som vi skal tillate oss å kjenne på, sier Hilstad.

- Føles det annerledes nå som det er offisielt vedtatt at Orkland blir en realitet?

- Nei, det har ikke heftet noen tvil ved sammenslåinga vår. Det har heller ikke vært usikkerhet rundt om andre skulle bli tvunget inn. Men det er jo noe med å få det offisielt stadfestet. Vi har kjent litt på at det er grenser for hvor mye kan komme i gang med før vedtaket er fattet, og nå er det bare å peise på med det videre arbeidet.

Blir lagt merke til

Hilstad sier Orkland-sammenslåinga blir lagt merke til, siden det er en kompleks sammenslåing med fire kommuner, hvor den ene deles i tre. Orkland blir derfor spurt om å dele sine erfaringer i enkelte sammenhenger.

- Det vil nok bare øke på, etter hvert som vi gjør oss flere erfaringer med konkrete utfordringer. Jeg tror det blir flere kommunesammenslåinger i årene som kommer, og da har vi høstet erfaringer på godt og vondt som vi skal være rause med å dele med andre. Jeg opplever at det vi gjør blir lagt merke til, og så langt har det fungert veldig godt. Vi snakker godt sammen i de fire kommunene.