Ruinene etter den ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet i vår.

At det skulle finnes en bygdeborg i Skaun var det ingen tvil om. Men hvor den hadde vært, visste ingen. Ikke før borg-entusiastene Kjell André Brevik og Marius Larsen Rindal i april dro på søndagstur til Skaun og til Stensåsen.

– På forhånd hadde jeg kikket på kart over Skaun. Litt tilfeldig zoomet jeg meg inn mot et nes med en ås, som var avgrenset av ganske bratte kanter. Et passende sted for en bygdeborg. Stedsnavnet Stensåsen ga en pekepinn på at vi kunne være på sporet. Da vi kom hit, stemte terrenget godt med kartet. Stein som så ut til å være fra nedraste murer ga enda flere svar, forteller Brevik, som har god trening i å avdekke bygdeborger.

Registrering

Han var derfor rimelig sikker på hva han hadde funnet da kontaktet vitenskapsmuseet og Ingrid Ystgaard. For fagfolk er tegnene tydelige. Men for menigmann er det ikke enkelt å se at det skjuler seg en historisk ruin i den tette granskogen som preger Stensåsen i dag.

– For oss er det åpenbart. Vi kan se ruinen av en mur langs den naturlige terrassen i terrenget. Ruinen følger terrenget, og muren strekker seg over hele åsen, før den stanser mot et stup, forklarer Ystgaard, som har kommet til Skaun sammen med Rut Helene Langebrekke Nilsen for å foreta ei oppmåling av borgen.

Ukjent for grunneieren

Det er for øvrig ordfører Jon P. Husby som er grunneier på Stensåsen. Han kjente ikke til den historiske ruinen på eiendommen.

– Det er helst elg og beitekyr som ferdes her, forteller Husby, som syns funnet av en historisk ruin i nabolaget er svært spennende.

Stensåsen er foreløpig ikke datert. Men Ingrid Ystgaard antyder at borgen muligens kan tidfestes til begynnelsen av vår tidsregning, eller århundrene før. Borgen ligger sentralt i bygda, og er enkelt tilgjengelig. Herfra hadde man utsyn over det meste av området.

Bedre formidling

Formidling av historien er en av de utfordringene Skaun nå må gripe tak i, spesielt etter de siste ukenes arkeologiske funn forskjellige steder i kommunen.

– Vi har behov for mer kunnskap om hvilke kulturminner vi har i egen kommune. Og vi har ei utfordring med formidling, og det må vi jobbe videre med, mener Steinar Haugen.

Les mer om saken i STs e-avis lørdag 1. november.

Du kan også kjøpe en elektronisk enkeltutgave her.