Landsem skifabrikks samling av vinnerski fikk i 1991 en sentral plass på Rindal bygdemuseum da det ble deponert til museet av Even Landsems enke, Inga Landsem. Samlinga ble senere flyttet til Rindal skimuseum og vært en del av fastutstillinga, men har hele tiden vært i familiens eie.

— Det var tidlig i juni klart for å fornye deponeringsavtalen for nye ti år, og da bestemte søskenparet, Johan Landsem og Inger Landsem Grøseth, seg for å gi museet hele skisamlingen og alt fra skifabrikken i gave, forteller Anne Skjølsvold ved Rindal skimuseum.

Hun er klar på at det er takket være Landsems skihistorie at Rindal skimuseum ble til, og at det er en stor gave museet har mottatt.

Even Landsem

— Det er sagt at Even Landsem laget sitt første skipar som 12-åring. Etter krigen startet han skiproduksjon i det små hjemme i kjelleren, forteller Skjølsvold.

Fabrikken vokste sakte men sikkert, og på 70-80 tallet var det den største arbeidsplassen i Rindal med nesten 80 ansatte. Fabrikken fikk et godt rykte. Av de som er mest kjent innen skiidretten, og som gikk på Landsem-ski kan nevnes Harald Grønningen, Gjermund Eggen, Magne Myrmo, Oddvar Brå, Berit Aunli og Marit Myrmæl. Even Landsem sponset flere eliteløpere med to par ski i året.

— Vi fikk to par ski i året, ett til tørrføre og ett til klisterføre, uttalte Gjermund Eggen under et besøk på skimuseet.

Når sesongen var over tok eliteløperne skiene med seg tilbake til Rindal og signerte dem, sånn at Landsem kunne ha dem i utstillingen sin.

— Det var hans «skrytealbum». Så fikk vi to par nye ski, men bindingene ble skrudd av og satt på nyskia. Det var ingen automatikk at en måtte ha nye sko og bindinger om en fikk nye ski, sa Eggen.

Stor skiproduksjon

Det var ikke bare Landsem skifabrikk som produserte ski i Rindal. På det meste var det fire fabrikker.

— Rindal skifabrikk, Troll-ski og Trollheimsski produserte også, og til sammen ble det årlig laget omtrent 100 000 par ski i Rindal i 70-80 årene. Om lag 100 personer var sysselsatt i skiproduksjonen. Det er imponerende i ei lita bygd med bare vel 2000 innbyggere, sier Skjølsvold.

Etter glassfiberskiene kom på markedet tok produksjonen av treski i Rindal slutt.

— Men historien skal taes vare på, og det blir den ved Rindal skimuseum, sier Skjølsvold og tilføyer at du også finner treski fra et 30-talls andre norske fabrikker ved museet.

Toril.Langmo.Skjetne@avisa-st.no

48001020