Orkdal

Det sier Jan Waage, hytteeier ved Gangåsvatnet i Orkdal siden 1968.

Han sitter i en hagestol i naustet. Waage og kona Signy har gjort det om til et koselig krypinn der de kan nyte utsikten over vatnet. Skjønt nyte; dette er i aller høyeste grad en «kunstig idyll». I naustet skulle de jo ha oppbevart båten sin. Men det er ikke mulig. Paret fortviler.

— Vi, og flere hytteeiere ved vatnet, har ikke mulighet til å få ut båten med en slik vannstand. Den er redusert med tre meter. Tre meter! Det er veldig mye. Nedtappinga har ødelagt hele Gangåsvatnet. Jeg kaller det miljøkriminalitet, dette er bare forferdelig trist. Det er opprør blant hytteeierne her, sier Jan Waage.

Dyr og fugler borte

Dette er også Svorkmyran naturreservat, opprettet ved kongelig resolusjon lille julaften i 1983. Det dekker et areal på vel 800 dekar, hvorav 363 dekar er vannareal.

Informasjonstavla bare et steinkast unna Waages naust, forteller følgende: «Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn og dyreliv som naturlig er knyttet til området, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv».

Jan Waage fnyser av hvordan innholdet i budskapet er forvaltet i ettertid.

— Se, der har en bever vært i arbeid, men det er flere år siden, sier han, og peker på et felt tre.

— Og det var også et rikt fugleliv her før. Og vi så masse rev på motsatt side av vatnet. Nå er alt dette borte, sier han, og etterlater ingen tvil om hva han mener er årsaken:

— Det er konsesjonsbestemmelsene som tillater en så vidt dramatisk nedtapping av vatnet som er årsaken.

Er dette lov?

ST besøkte Waage på hytta sist lørdag, og tok samtidig ei befaring. Samme dag kontaktet Waage Mads Løkeland, leder i Naturvernforbundet i Orklaregionen. Løkeland reagerte spontant. I et brev til Fylkesmannen i Trøndelag datert 15. juli, altså påfølgende dag, skriver Løkeland blant annet.

— Vi ber Fylkesmannen i Trøndelag om å avklare om det er lov å gjennomføre en nedtapping av Gangåsvatnet som medfører midlertidig tørrlegging av våtmarksområdet i Svorkmyran naturreservat, selv om det skulle vise seg at dette skjer innenfor reguleringsvilkårene fra 1922, heter det i brevet.

Fylkesmannen er forvaltningsorgan for naturreservatet, mens NVE er konsesjonsmyndighet.

Her har Løkeland og naturvernforbundet 26. juni adressert et brev til NVE der de krever revisjon av konsesjonsvilkårene. Gangåsvatnet og Skjenaldelva er regulerte gjennom kongelig resolusjon altså tilbake til 1922.

Hva veier tyngst?

Mads Løkeland foretok også ei befaring etter henvendelsen han fikk fra Jan Waage.

— Hva synes du om det du så, Løkeland?

— Det var skremmende å se, slett ikke vakkert. En slik nedtapping som dette er åpenbart i strid med forskrift for Svorkmyran naturreservat, som sier tørrlegging er ulovlig, sier han.

Nå blir det et myndighetsspørsmål; er det reguleringsvilkårene eller forskriften for naturreservatet som er «viktigst»?

— Spørsmålet er hva som veier tyngst i lovverket, er det gamle reguleringsvilkår fra 1922 eller er det forksrifta for Svorkmyran fra 1985? Derfor har vi umiddelbart sendt spørsmål til Fylkesmannen for å få avklart om det er lov å regulere vannstanden, slik at naturreservatet reelt sett blir tørrlagt i strid med forskrifta, selv om det skulle være innenfor de gjeldende reguleringsvilkårene, sier han.

Selv er han ikke i tvil.

— Denne situasjonen vil åpenbart måtte veie tungt i kravet vårt om at det må bli gjennomført en revisjon av reguleringsvilkårene, sier Mads Løkeland.

Opprop fra hytteforening

Jan Waage fortsetter sin guidetur. Her ligger naustene nærmest som terrassehus over vatnet. Det er en strabasiøs jobb å få ut båten – for dem som fortsatt har båt i naustene sine.

— Jeg besøker hytta jevnlig og har fin utsikt over vatnet. Men det er nesten aldri en båt å se. Årsaken er åpenbar; folk fisker mindre fordi de ikke får ut båtene sine. Vi har ikke hatt båten i naustet på tre år, forteller Waage.

Han er ikke tilsluttet ei hytteforening, men har likevel støtte fra Stokkhaugen Hytteforening. De har sendt to brev til regulanten Chr. Salvesen og Chr. Thams's Communications Actieselskab (har ingenting med Salvesen & Thams på Løkken å gjøre).

Det første brevet fra hytteforeninga, datert 6. november i fjor, er en klage til daglig leder i Chr. Salvesen og Chr. Thams's Communications Actieselskab. på «forhold som forringer og skader våre eiendommer og vårt nærmiljø». Det andre, av 6. mai i år, er til Fylkesmannen i Trøndelag og NVE med «krav om ny konsesjonsbehandling av Gangåsvatnet».

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300