E39 kan bli stengt i ett år

Rehabiliteringsarbeidet med tunnelene mellom Klett og Orkanger er forsinket. For å spare tid – og penger – er prosjektledere i Statens vegvesen bedt om å utrede muligheten for å stenge E39 helt, og omdirigere trafikken via fylkesvei 6642 i stedet.

De fem tunnelene mellom Klett og Orkanger - Brekktunnelen, Mannsfjelltunnelen, Svalnestunnelen, Viggjatunnelen og Storsandtunnelen - må oppgraderes som følge av nye EU-direktiver.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Som følge av EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift varslet Statens vegvesen i 2016 om at alle norske tunneler skulle oppgraderes og rehabiliteres. Blant dem; de fem tunnelene på E39 mellom Klett og Orkanger. Arbeidet skulle vært påbegynt i februar 2017, og være avsluttet i løpet av 2018.