Vil bygge 600 meter lang vei til 50 millioner

En ny og trygg sentrumsvei er så viktig, at Skaun kommune kan være villig til å forskuttere millionbeløp for å sikre at ny vei står ferdig innen åpningen av ny skole.

Rådmann Jan-Yngvar Kiel og ordfører Jon P. Husby orienterte fylkeskommunens hovedutvalg for veg.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

I forbindelse med byggingen av nye Skaun ungdomsskole og kultursenter, har Skaun kommune rettet en forespørsel til Trøndelag fylkeskommune om å bidra til flytting av Rossmovegen; veitraséen som ligger mellom ny ungdomsskole og dagens barneskole.