Innlegget inneholder dessverre så mange feil og misforståelser om vindkraft at avisa burde ha ettergått påstandene hans før saken ble publisert.

La meg gå inn på tre av påstandene:

At vindkraft ikke er bærekraftig, er feil. Da FN-sjefen António Guterres la fram FNs klimarapport i 2021 var bakteppet at menneskene er i ferd med å ødelegge naturen på jorda.  Det store spørsmålet er: Advarte FN-sjefen mot mer vindkraft, eller oppfordret han til mer vindkraft, for å redde naturen?

Bjørnaas vil nok håpe og tro på det første. Sannheten er at han oppfordret til det siste: «Innen 2030 bør vind- og solkapasiteten firedobles, og investeringene i fornybar energi bør tredobles for å holde utslippsøkningene på null fram mot 2050». Budskapet var ikke til å misforstå: For å få kontroll på klimautslippene må det bygges ut mer vindkraft, ifølge FN-sjefen.

Årsaken til at selv FNs mest engasjerte miljøvernere anbefaler mer vindkraft er ikke vanskelig å forstå, om man vil: Så langt i år har det vært enormt ødeleggende branner i Hawaii, Australia, California, Hellas og Italia. Alle er koblet til klimaendringene. I Norge gikk Østlandet fra en uvanlig tørkesommer i juni til flommer og ødeleggelser i august. For å kutte klimautslipp må man erstatte fossil energi med fornybar energi.

Bjørnaas skriver feilaktig om skatt. Han påstår at vindkraft har lav skatt, momsfritak og billig lovpålagt rente, og at skattebetalerne betaler for alt. Ingenting av dette er riktig, noe et enkelt google-søk ville avslørt: I dag vil en ny vindturbin være en pengemaskin for kommunen. En kommune kan beregne seg opp mot 900 000 kroner per turbin i inntekter per år fra skatt på vindkraft. Vindkraft har akkurat de samme momsreglene som annen næringsvirksomhet. De har ikke subsidiert rente. Bjørnaas sprer feil på feil.

Feil om turbinblader: «Og hva gjøres med propellene når de er for gamle? I dag blir de vel gravd ned», skriver Bjørnaas. Her henger han dessverre ikke med i timen. Det jobbes hardt med å få på plass gjenvinning av vindmølleblader. Høyanger-bedriften Gjenkraft AS omdanner komposittavfall fra vindmølleblader til nye fornybare råvarer som glass- og karbonfiber. I løpet av de neste 4 årene skal Gjenkraft oppskalere kapasiteten til å resirkulere 20.000 tonn vindmølleblader i året.

Det er lov å mene hva man vil om vindkraft. Men midt i alt engasjementet kan man ikke lage seg egne fakta.