Jeg må vel bare gjenta spørsmålet: Er dette bruk av sunn fornuft?

Småbypartiets Hans Kringstad svarer slik: Vi skal ha gode grunner for å si nei til næringsvirksomhet samfunnet absolutt trenger. Han viser videre til uttalelser fra faglig hold - det blir med all sannsynlighet ingen luktproblemer.

Men det kan vel like gjerne sies slik: Vi skal ha veldig gode grunner for å si ja til en slik etablering, når vi setter bomiljø og hensynet til innbyggerne på spill. Når det etter all sannsynlighet ikke blir noen luktproblemer, da er det lagt inn en tvil her, så da er det vel heller ikke usannsynlig at det kan oppstå problemer.

Denne saken handler ikke om fine ord og formuleringer, men koker ned til at ca 95-100% av befolkningen på Vormstad og omegn (vi kan vel si hele Orkland kommune) ikke vil ha et slikt anlegg i tettbygd nærmiljø. Dette bør våre folkevalgte respektere.

I mitt første innlegg kritiserte jeg arealbruken. De bedriftene som er forholdsvis nyetablerte og under etablering på Vormstad bidrar med ca 25 – 30 arbeidsplasser. Det på et mye mindre areal enn den planlagte fabrikken, der det antydes 5 – 6 arbeidsplasser. Da må det være slike småbedrifter det bør satses på, både på grunn av arbeidsplasser og bomiljø.

Likeledes blir det litt drygt, nesten provoserende, å presentere biogassfabrikk i Mosøyan som et fint grep for å ta hele kommunen i bruk. Videre trekkes stadig klima og det grønne skiftet inn som argument i slike prosjekter, dette skal liksom trumfe alt. Selvsagt er klima viktig, men som nevnt i mitt første innlegg, det er ikke nei til biogass dette handler om men plasseringen av fabrikken.

All sunn fornuft tilsier at en slik fabrikk bør bygges der man ikke risikerer store problemer for innbyggerne. Har ikke industrikommune nr. 1 bedre alternativer, så bør man ta en pause og se seg rundt. Kringstad drar i sitt innlegg paralleller mellom biogass på Vormstad og brikettfabrikk i Moan. Det må vel sies å være to vidt forskjellige prosjekter, men la gå. Hva om ikke bare Moan vel, men 95 – 100 % av Orkanger og omegns befolkning hadde vært imot denne brikettfabrikken, hadde da Kringstad og resten av plan og forvaltningsutvalget sagt ja ? Tvilsomt.

Dette spørsmålet håper jeg også vårt nyvalgte kommunestyre tenker over. Hva om 95 – 100 % av innbyggerne på våre tettsteder som Orkanger, Fannrem, Vormstad/Svorkmo, Løkken Verk, Storås, Meldal, Å, Lensvik/Agdenes og Krokstadøra hadde vært imot en omstridt etablering av et privateid selskap, hadde det da blitt ja?

Sunn fornuft ville vel tilsi at som folkevalgt så overser en ikke det enorme flertallets vilje og ønske. Nei, her bør våre folkevalgte bevise at det er det de er, og sette partipolitikk, personlige meninger og eventuelle andre interesser vedrørende dette prosjektet til side, og respektere folkeviljen. Dersom kommunestyret velger å sette hensynet til utenlandske Gasum og noen lokale investorer foran lokalbefolkningens ønske, ja, da mister lokaldemokratiet mye av glansen i mine øyne.

Jeg håper videre at styre og stell i Orkland kommune ikke har solgt skinnet før bjørnen er skutt. Har utbygger/næringsparkeier fått lovnader om att dette er i boks? Har noen snakket sammen på bakrommet? Det ryktes at kommunen kan få økonomiske krav mot seg dersom prosjektet stoppes. Dette stemmer forhåpentligvis ikke, men hvem vet?

I sitt innlegg i avisa ST først på oktober sparker Kringstad Fremskrittspartiet v/Helge Ringli litt på leggen, da Ringli stemte mot biogass og for brikettfabrikk. Kanskje Ringli ikke stoler hundre prosent på faglige vurderinger som også Kringstad advarer mot. Ringli vektla hensynet til folkeviljen femti prosent, og fagmiljøet femti prosent, mot Småbylista med flere hundre prosent på fagmiljøet og null hensyn til folkeviljen. Noe å tenke på.

Uansett så skal Hans Kringstad ha skryt for å komme med klare meninger og innspill som selv en vanlig mann forstår, selv om vi her er på kraftig kollisjonskurs. Men det er ingen skam å snu.

Flere av våre lokalpolitikere bør publisere sitt syn på viktige saker, det tror jeg vil øke interessen blant folk og øke valgdeltakelsen. Så min klare oppfordring til kommunestyret/orklandsmakta i denne omstridte saken blir: La folkets nesten enstemmige vilje gå foran industri/pengemaktas vilje denne gangen.

Håper til slutt at våre folkevalgte deler mitt syn på hva som er sunn fornuft i denne saken: Hensynet og viljen til folket som har valgt dere.