«Hvis ingen kommunestyrer sier at de vil ha det her, hva da? Da må man rett og slett pålegge kommuner det, og si at det er helt nødvendig å bygge vindkraft for å tilfredsstille industrien.»

Kraftsalven kommer fra senterpartiordfører Odd Jarle Svanem. I lørdagens utgave av Nationen var Svanems tydelige budskap om at regjeringa i ytterste fall må overstyre lokaldemokratiet i spørsmålet om vindkraftutbygging, hovedoppslag i avisa. Svanem begrunner uttalelsen sin ut fra det faktum at Norge trenger mer kraft, hvis man skal tilfredsstille dagens industris behov for kraft, samt gi vekstmuligheter for grønn industri i årene som kommer.

Overfor ST utdyper Svanem sine uttalelser i Nationen, og viser blant annet til hjørnesteinsbedriften Wacker Holla Metalls kraftbehov. «Wacker er etablert flere steder i verden, blant annet i USA. Og USA er veldig ivrig på at industri skal etablere seg der. Derfor er det en reell trussel som også sier seg selv; får de ikke nok kraft, må de finne andre løsninger,» uttaler Svanem til ST og med det antyder at han frykter at eierne av hjørnesteinsbedriften vil velge å investere andre steder i verden, framfor å styrke satsinga i Heim.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Svanem er modig som tør å stå fram med dette. Det er viktig at han gjør det, da han med sitt tydelige budskap setter på dagsorden noe som oppleves som ei stor utfordring lokalt. Alle er nemlig enig i at Norge trenger mer kraft de neste årene. Men det er kommunene som er planmyndighet og som skal si ja eller nei til utbygging av vindkraft. Å legge dette ansvaret ene og alene på kommunene, og dermed også plassere konfliktene lokalt, gjør det svært vanskelig for lokale politikere å håndtere vindkraftspørsmålet kun ut fra rasjonelle beveggrunner. Støyen fra vindkraftmotstanderne er massiv, og for mange lokale politikere i relativt små kommuner, oppleves det derfor vondt å stå i slike reguleringssaker. Det er nemlig familie, slekt og venners interesser du skal ta stilling til - interesser preget av svært sterke følelser.

Midt-Norge trenger mer kraft. Norge trenger mer kraft. Og det uavhengig av den planlagte batterifabrikken i Orkland. Kraftkrevende industri som blant annet smelteverk, vil trenge store mengder kraft i mange år. Men skal vi i tillegg gi rom for grønn industrisatsing i årene som kommer, noe egentlig alle ønsker, så går ikke dagens regnestykke når det kommer til kraft opp. Derfor må kraftproduksjonen økes i årene som kommer. Det betyr ikke at lokale og nasjonale bevegelser mot vindkraft ikke skal lyttes til. Men det kan være verdt å i alle fall diskutere om ikke konfliktnivået skal legges på godt betalte og skolerte stortingspolitikere, framfor lokalpolitikere som tar et samfunnsansvar nærmest på dugnad.