Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) og Tore Slørdahl (Frp) åpner for å forlate flertallsgruppa dersom advarsel ikke er fjernet før kommunestyremmøtet i slutten av august. Det vil i såfall snu det politiske flertallet i Orkdal. Foto: Catharina Morken

Ap, SV, Småbylista, Pensjonistpartiet og Frp bestemte tirsdag formiddag at de ikke kan akseptere rådmann Ingvill Kvernmos svar på deres krav om at advarselen som i 2015 ble gitt til Anna Krogstad, blir trukket. Dette ble meddelt rådmannen i en epost.

- Aksepterer ikke

- Vi kan ikke akseptere rådmannens svar som en løsning på personalsaken ved Orkdal helsetun. Det skyldes særlig to forhold: For det første at advarselen angivelig ikke tillegges vekt, men skal stå ved lag. For det andre antydninger om at det ligger mer i saken enn det folk vet. Det siste gjør vondt verre for den det gjelder. Det er dessuten vanskelig å tolke svaret på annen måte enn at rådmannen prioriterer å verne om hensynet til ansvarlige ledere i Orkdal kommune framfor å rette opp urett mot en ansatt, skriver gruppelederne for de fem partiene, som avslutter eposten slik:

- Partiene ber rådmannen vurdere saken på nytt. I motsatt fall vil den bli vurdert tatt opp i kommunestyret over sommeren.

Kan instruere rådmannen

Overfor ST er de enda tydeligere:

- Anna Krogstad kan lite på at vi står løpet ut for henne. Denne saken har vært en verkebyll lenge nok, sier Kjell Rønningsbakk fra SV.

Slik svarer Finn Hoff (Ap) på spørsmålet om hva som skjer dersom rådmannen ikke følger oppfordringa deres og trekker advarselen.

- Da blir rådmannen tvunget til å gjøre det. For det er et flertall i kommunestyret som kan instruere rådmannen. Men vi håper ikke at det skal bli nødvendig.

- Kan dette i ytterste konsekvens føre til mistillit til rådmannen?

- Det må rådmannen selv avgjøre, sier Hoff.

Ikke godt nok

Det var forrige fredag at rådmann Ingvill Kvernmo svarte på brevet, der de ovennevnte partiene ba henne trekke advarselen som ble gitt til Anna Krogstad i 2015.

På den ene sida kommer Kvernmo dem i møte ved å slå fast at advarselen ikke lenger er gjeldende. Men det er ikke godt nok for de fem partiene, for advarselen vil nemlig fortsatt være en del av Anna Krogstads personalmappe, så lenge den ikke blir trukket av rådmannen.

Kan forlate flertallsgruppa

30. august avholdes det første kommunestyremøtet etter sommerferien. Ei uke tidligere er det møte i kommunens arbeidsgiverutvalg. Dersom det ikke er noen avklaring som de fem ovennevnte partiene er fornøyd med innen kommunestyremøtet den 30., tyder alt på at rådmannen vil bli instruert av flertallet til å trekke advarselen.

Men saken kan få mer omfattende konsekvenser enn som så.

Både Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet åpner nemlig for å tre ut av flertallsgruppa, som de i dag er en del av sammen med Orkdalslista, Sp, Høyre, KrF og Venstre.

- Ønsker ikke en slik kultur

- Vi åpner for en slik løsning. Vi ønsker ikke at denne typen ledelseskultur skal spre seg, spesielt ikke med tanke på den framtidige storkommunen. Vi ønsker ikke at en slik kultur skal tas med inn i Orkland, sier Tore Slørdahl som representerer Fremskrittspartiet i kommunestyret.

Pensjonistpartiets leder, Torstein Larsen, bekrefter at de tenker i samme baner.

- Ja, det er en mulighet for at det vil skje. Da må i tilfelle Oddbjørn Bang lede et mindretallsstyre, sier Larsen.

- Når vil dere eventuelt ta stilling til dette spørsmålet, Larsen?

- Det gjør vi når vi har fått resultatet av saken, senest den 30. august.

Regjere på nåde

Dersom de to partiene går ut av dagens flertallskonstellasjon, vil Bang-regimet være i et mindretall på 17. Resten utgjør 18 representanter.

Da vil det være to alternativer:

1. Frp og Pensjonistpartiet kan gå sammen med Ap, SV og Småbylista om en politisk plattform.

2. Frp og Pensjonistpartiet kan velge å stå fritt, og gi støtte fra sak til sak.

- Da vil Frp og Pensjonistpartiet være på vippen, og det vil være vi som bestemmer hvilket budsjett som skal vedtas i Orkdal, sier Larsen.

Det er ikke anledning til å skifte ordfører i perioden mellom valgene.

Vil innkalle til møte

Da ST snakket med Oddbjørn Bang mandag ettermiddag, var han nettopp blitt gjort kjent med innholdet i det nye brevet til rådmannen, og at Frp og Pensjonistpartiet vurderer å tre ut av flertallsgruppa.

- Vil du foreta deg noe for å få en løsning på dette, Bang?

- Jeg har ikke vunnet å fordøye alt ennå, men jeg vil ta initiativ til et møte med alle gruppelederne for å få drøftet saken så snart som mulig.

Ser du for deg noen løsning?

- Jeg håper at også denne saken finner sin løsning.

- Burde Kvernmo ha trukket advarselen i stedet for å si at den ikke gjelder lenger?

- Det må rådmannen selv svare på, sier ordføreren.

ST har forsøkt å komme i kontakt med Ingvill Kvernmo. Kvernmo svarer på sms at hun er opptatt i møte, og at hun ikke har rukket å lese brevet.