I snart to år har advarsel som ble gitt til plasstillitsvalgt ved Orkdal helsetun, Anna Krogstad, skapt uro - både i det politiske miljøet og blant ansatte ved Orkdal helsetun.

12. juni sendte fem partier (Ap, SV, Småbylista, Pensjonistpartiet og Frp) et brev til rådmannen der de ba om at advarselen blir trukket. De viste til at de hadde flertall i kommunestyret. I det lå det at de hadde mulighet til å instruere rådmannen dersom kravet ikke ble etterkommet.

Ville blitt liggende

Rådmann Ingvill Kvernmo svarte med et brev der hun vurderte det slik at det etter to år hadde gått så lang tid at advarselen ikke lenger skulle tillegges vekt.

Dette var ikke godt nok for de fem partiene. Deres innvending var at dersom advarselen ikke blir trukket, vil den fortsatt ligge i Anna Krogstads personalmappe. De svarte derfor med et nytt brev, som ble sendt mandag denne uka. I ST tirsdag gjorde de det klart at de ville stå løpet ut - helt til advarselen var borte fra Krogstads personalmappe.

Nå ser det ut til at de har vunnet fram.

Datatilsynet

Da ST tirsdag spurte rådmann Ingvill Kvernmo om hun ville trekke advarselen, ville hun svare verken ja eller nei på spørsmålet. I stedet viste hun til svarbrevet hun i forrige uke hadde sendt til Ap, Småbylista, SV, Frp og Pensjonistpartiet, om at hun ikke kunne gå inn i en gammel sak.

- Men du går jo inn i en gammel sak når du bestemmer at advarselen ikke lenger skal gjelde, fordi det har gått to år? Det er ingen ting, verken i Orkdal kommunes reglement eller i kommunesektorens reglement, som tilsier at en advarsel kun er gjeldende i to år?

- Men rådmannen har anledning til å sette en tidsbegrensning, og rådmannen har valgt å gjøre det på bakgrunn av det vi har funnet av rettspraksis når det gjelder advarsler. Vi vil også innføre Datatilsynets anbefaling for oppbevaring av personopplysninger når de ikke lenger er relevante, sier Kvernmo.

«Ikke over telefon»

- Det betyr at Anna Krogstads advarsel vil bli fjernet fra personalmappa hennes. Når vil det skje?

- Vi setter i gang et arbeid for å følge opp dette nå.

- Tar det lang tid?

- Jeg vil ikke fjerne den her og nå over telefonen.

- Men kan du si noe om hvorvidt advarselen bli tatt bort i svært nær framtid?

- Vi gjør det så snart det praktisk lar seg gjøre.

- Er det et omfattende arbeid å fjerne den?

- Det må jeg høre med arkivtjeneste om.

- Så det som i realiteten skjer, er at det i løpet at svært kort tid ikke lenger finnes noen advarsel i personalmappa til Anna Krogstad?

- Det er korrekt.

- Er det aktuelt å be Anna Krogstad om en unnskyldning?

- Rådmannen har ikke gått inn i saken, sier Kvernmo.

ST kommer med mer.