Helseplattformens slagord er «én innbygger, én journal». Målet er at alle helseinstanser skal ha tilgang til samme journal, og at oppdateringer kan leses i sanntid av alle brukere av denne journalen. Intensjonen bak Helseplattformen er knallgod. Realitetene er imidlertid så langt til å gråte av. Etter at Trondheim kommune som første kommune gikk inn som bruker av plattformen for snart ett år siden, er det blitt avslørt mange feil og mangler.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Med denne «fasiten» etter ett år, har Orkland kommune vedtatt å komme inn på et senest mulig tidspunkt, som per i dag er satt til april/mai 2026. Opprinnelig skulle kommunen tiltre Helseplattformen i oktober neste år, noe politikerne altså har valgt å utsette på grunn av alle problemene med løsningen. I kjølvannet av dette har flere kommuner valgt å ta tiltredelsen til Helseplattformen opp til ny vurdering, deriblant Skaun og Heim. Med forbeholdene som Orkland har tatt, og som en rekke andre trønderske kommuner nå velger å ta, risikerer man at mange kommuner blir stående utenfor. Blant annet så ser nå Trøndelags nest største kommune, Stjørdal, etter andre løsninger enn Helseplattformen, en prosess ti namdalskommuner følger tett med tanke på deres planlagte tiltredelse til plattformen.

For Orkland kommune vil tiltredelse til Helseplattformen koste nærmere 60 millioner kroner. Og selv om kommunen skulle velge å tiltre, så vet man ikke om fastlegene vil følge etter. Konstituert direktør Trond Utne i Helseplattformen AS, sier til Adresseavisen at man i første omgang har valgt å fokusere på innføring i kommunene. Så får innrulleringa av fastlegene komme etterpå.

Dette er knapt til å forstå. Hele hensikten, ja, faktisk ei forutsetning, med Helseplattformen var at alle trønderske kommuner skulle med. Nå risikerer man at mange kommuner blir stående utenfor. I tillegg risikerer kommuner som velger å gå inn at fastlegene blir stående utenfor. Da står man igjen med ei amputert løsning for landsdelen hvor ikke alle kommunene er med. I tillegg risikerer man å havne i en situasjon hvor løsningen internt i kommunene blir amputert, ved at fastleger blir stående utenfor. Og da blir hele satsinga nærmest en vits.

Landsdelen trenger ei løsning som Helseplattformen er ment å gi. Landet trenger ei slik løsning som binder sammen alle helseforetakene. Derfor er tida nå moden for at staten og regjeringa i større grad kommer på banen og tar en stor del av kostnadene, og ikke minst stiller krav til kvalitetssikring. Hvis ikke risikerer man ei fragmentert løsning og millioner rett ut vinduet.